Østersøen er det dødeste hav

På grund af tilførsel af næringsstoffer fra land(bruget) er alt liv i  Østrersøen nu permanent uddødt på et areal større end Danmark.

Kilde/link

DMI