ForsideDebatindlægDebat: En landbrugsreform er ønskelig.

Debat: En landbrugsreform er ønskelig.

-

Bragt i Jyllands Posten d. 22/8 2008

I et læserbrev i Horsens Folkeblad harcelerer Lene Tingleff (V) over en flertalsbeslutning i Hedensted Kommune vedr. et afslag på en svineudvidelse et sted i kommunen. Hun mener alle formalia er overholdt for at kunne gennemføre den ønskede udvidelse. Men det er de ikke.
Og nej, Danmark skal ikke fremover have et konventionelt industrilandbrug. Men derimod gerne et ekstensivt drevet landbrug med rettidig omhu for miljøet – og naturligvis helst et økologisk landbrug helt uden pesticider.
Der er altfor mange ubekendte faktorer, som giver al mulig grund til ikke at anbefale denne forøgelse af svinetallet i kommunen.
Med et svinetal på omkring 30 millioner (incl. dem der dør inden slagtning) er svinetallet i DK for længst overskredet. Et tal på 5 millioner ville være et godt bud.
Udledning af kvælstof er stadig en kæmpe forureningskilde til vores NATURA 2000 områder. "Fosfor-bomben" er i høj grad med til at true alt levende i vores vandmiljøer. De fleste marker kan simpelthen ikke optage mere fosfor, og dette siver kontinuerligt fra dræn, gennem sprækker i de miserable bræmmer langs vandløb og på anden måde til vores bække, åer, søer og have. Husdyrgødning (gylle) indeholder store mængder fosfor.
Et overset kæmpeproblem er det stadig ekspanderende forbrug af antibiotika i især svineindustrien. Det samlede forbrug overstiger nu 120 tons årligt – og dette giver overhængende fare for resistente bakterier. Nærmere forklaring af konsekvenserne af dette behøves vist ikke nævnes.
Lene Tingleff fremfører at Vandmiljøplanerne I, II, og III har sat skrappe krav til især de konventionelle landmænds muligheder for at drive landbrug, men det er ingenlunde tilfældet. Disse vandmiljøplaner er ikke det papir værd de er skrevet på, og intentionerne med dem er aldrig blevet opfyldt.
På den ene side vil dansk landbrug gerne modtage 20 mia. kr. i direkte og indirekte  E U – støtte, men når der stilles krav til især de konventionelle bønder, forsøger de at undslå sig. Dette uvæsen må høre op.
Som byrådsmedlem for bondepartiet Venstre og tætte forbindelser til Landbrugs Rådgivningen Østjylland (LRØ) er Tingleff jo nødt til at mene som hun gør – men det gør det ikke mere rigtigt.

Holger Ø. Mortensen, Gosmervej 81, Præstholm Mk., Odder – medl. af Miljø -og Kulturforeningen, Odder

Kilde/link

JYLLANDSPOSTEN