ForsideAntibiotika og resistensSalmonellainficeret kød sælges i danske butikker

Salmonellainficeret kød sælges i danske butikker

-

Denne mærkat burde sættes på al svinekød i Danmark. Vi stiller designet gratis til rådighed.

Det er telefonisk bekræftet af fødevareregionen, at det er tilladt at sælge salmonellainficeret svinekød i danske butikker. Kun kød der indeholder multiresistente salmonellatyper må ikke sælges. Dette betyder at salmonellaen skal være resistent over for 4 eller flere antibiotika, før kødet ikke må sælges. 12 % af kødet er inficeret.
 

Svar fra fødevarestyrelsen:
Du spørger, om det kan være rigtigt at man godt må sælge salmonella inficeret kød, blot salmonellaen ikke er multiresistent samt om definition af "multiresistent".
For at starte med det sidste spørgsmål, så betyder "multiresistent" at den pågældende bakterie er resistent overfor 4 eller flere antibiotika.
For een speciel type af salmonlla, nemlig Salmonella typhimurium DT104 er det dog specielt nævnt, hvilke 5 antibiotika det drejer sig om:
01/01 2003.  Vejledning om vurdering af fund af Salmonella Typhimurium DT 104, multiresistent, i fødevarer:
DT104 og relaterede kloner kan udgøre en større risiko for folkesundheden end andre salmonellatyper, bl.a. fordi de humane behandlingsmuligheder ved eventuelle komplicerede sygdomsforløb kan være begrænsede pga. bakteriens resistens mod flere antibiotika. DT 104 bærer typisk resistens over for fem antibiotika; ampicillin, kloramfenikol, streptomycin, sulfonamid og tetracyklin (pentaresistens).

M.h.t. regler for at kunne omsætte kød med salmonella fremgår det af vedhæftede EU-Forordning 2073/2005.
Som det fremgår af bilag 1 heri under "Fødevaresikkerhedskriterier", er der kun specifikke krav om salmonella frihed i hakketkød samt tilberedt kød, men almindeligt fersk kød ikke er omtalt og derfor godt må omsættes.
I bilagets Kapitel 2 "proceshygiejnekriterier" er dog listet nogle kriterier som angår slagtehygiejne og salmonella, som skal sikre, at den bakterielle forurening under slagtningen holdes på et passende lavt niveau..

 

Kilde/link

Se EU forordningen her