ForsideBiogasbedragetDebat: Urimelig støtte til biogas

Debat: Urimelig støtte til biogas

-

Af Uffe Rasmussen, Civilingeniør, Århus,  fredag 20. mar 2009 kl. 00:45 i JyllandsPosten

Det er fint og aktuelt, at Ingeniøren den 13. mart sætter fokus på biogasanlæg. Artiklen ‘Biogas presset af affaldsmangel’ beskriver støtteproblematikken set fra anlægssælgernes og ejernes (bøndernes) side. Udgangspunktet er (ikke overraskende), at samfundet burde støtte biogasanlæggene mere – helst som i Tyskland, der åbenbart giver mere end de 74,5 øre/kWh, bønderne allerede får.

Men lad os lige betragte støtten til biogas fra en kritisk vinkel:

Hvorfor skal landbruget have støtte til at bortskaffe erhvervets affald (gylle) miljømæssigt forsvarligt? Alle andre erhverv skal selv betale for at bortskaffe deres affald miljømæssigt forsvarligt.

Hvorfor skal samfundet tabe penge på, at brændbart/forgasningsbart affald flyttes fra forbrændingsanlæg til biogasanlæg (ved at flytning unddrager samfundet affaldsafgift og gennem øget tilskud til elproduktion i biogasanlæg), når man ikke opnår miljømæssige gevinster herved?

Hvorfor skal el produceret fra biogasanlæg støttes langt mere end el produceret med vindkraftanlæg?

Hvorfor skal der gives mere støtte til at udnytte energien i biomasse, der har været gennem en gris, end støtte til at udnytte biomassen direkte?

For mig at se skyldes det alene, at landmændene har været dygtige til at ‘sælge’ biogas som en særlig samfundsnødvendig energi. Lad os i stedet behandle landbrugserhvervet som ethvert andet erhverv, der selv skal betale for miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af selvskabte affaldsstrømme.

Det vil givetvis ryste landbruget og lede til en mindre svineproduktion i Danmark end de 25 mio. svin årligt, der belaster miljøet voldsoMen det var i grunden vel ikke så galt?