ForsideMenneskers sundhedDrikkevand & pesticiderPesticiders miljøeffekt undervurderes

Pesticiders miljøeffekt undervurderes

-

Mere bekæmpelsesmiddel end forudsagt udvaskes til grundvandet, viser forsøg

Når myndighederne i EU godkender landbrugets pesticider, bliver grundvandet ikke altid beskyttet tilstrækkeligt mod forurening. Det viser en dansk undersøgelse, som netop er offentliggjort i tidsskriftet Environmental Science & Technology. Modellerne undervurderer nemlig risikoen for at stofferne forurener grundvandet, når udvaskningen foregår over lang tid

Kilde/link

Økologerne