ForsideLandbrugsdrab og arbejdsulykkerLandbrugskriminalitetNaturbeskyttelsesloven gælder i praksis ikke for landbruget

Naturbeskyttelsesloven gælder i praksis ikke for landbruget

-

Sager om engstrøg, der oppløjes, forfølges ikke af myndighederne.


Landbrugsavisen skriver, at landmænds ulovlige oppløjninger af beskyttet natur ikke håndhæves. Kommunerne har fået besked på, at prioritere udvidelsessager af husdyrbrug frem for sager om brud på naturbeskyttelsesloven

"Alt i alt kan man sige, at ulovlige indgreb oftest ikke får følger for landmanden. Måske opdages det aldrig, måske bliver sagen ikke behandlet, før den er forældet, og hvis den bliver behandlet, får landmanden typisk kun besked på at lovliggøre forholdet fysisk. Politisager med krav om bøde og konfiskation af fortjeneste forekommer sjældent," siger Keld Koustrup Sørensen, naturmedarbejder i Brønderslev Kommune til Berlingske Tidende, der citeres af Landbrugsavisen

Kilde/link

Landbrugsavisen