ForsideVetstat5 ÅRS JUBILÆUM FOR VETSTATSAGEN. HURRA!

5 ÅRS JUBILÆUM FOR VETSTATSAGEN. HURRA!

-

Det I I dag er det vetstatsagens 5 års fødselsdag. Hurra hurra hurra!

Den 22. juni 2004 indsendte jeg den første aktindsigtsbegæring. Myndighedernes strategi med at trække sagen i langdrag er i vidt omfang lykkedes. Og det fortsætter man såmænd med…nedenstående mail fik jeg d. 19. juni. Den mandag man lover at lade høre fra sig, er i dag, og jeg har intet hørt. (Læses nedefra)

UPDATE: 26 juni: Depatemenbtet skriver 23. juni: 

Kære Knud Haugmark,
 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling skal beklage, at De ikke, som lovet, i går fik en tidsplan for hvornår Deres sag om aktindsigt i Vetstat er færdigbehandlet. Ministeriet kan oplyse, at sagen forventes færdigbehandlet i uge 28.
 
Med venlig hilsen
 
Marlene Scott Reinbacher
Fuldmægtig
 

Kære Marlene Scott Reinbacher
I anledning af, at det i dag er nøjagtig fem år siden, Vetststsagen blev indledt, tillader jeg mig atter at erindre om, at Videnskabsministeriet har lovet at svare i Vetstatsagen allerede for flere dage siden, og efter at være rykket, lovede man mig svar i dag på, hvornår sagen forventedes at blive afgjort. Videnskabsministeriet markerer altså denne store dag ved for anden gang i træk at se bort fra tidligere afgivne løfter.
Jeg synes man skal holde, hvad man lover, og jeg tror og håber, at dette ogpå er holdningen i Videnskabsministeriet. Jeg ser derfor frem til, at sagen nyder den nødvendige fremme og snarest når sin afslutning, forhåbentlig uden at jeg behøver at fremsende flere rykkere.
Vi bliver jo alle ældre, og jeg kan se, at med den udviste ildhu fra ministeriets side stiger risikoen for, at jeg når enden på mit liv, inden jeg ser enden på vetstatsagen. Skulle dette være ministeriets skjulte dagsorden, hvilket jeg på ingen måde formoder, kan jeg oplyse, at sagen vil gå i arv til en af mine yngre og livsstærke venner.
 
Venligst
Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
20 41 77 88

 

 


Kære Knud Haugmark
 
Grundet departementets sagsmængde har det desværre ikke været muligt at færdigbehandle din sag til medio juni 2009. Du vil på mandag modtage besked om hvornår sagen forventes færdigbehandlet.
 
Med venlig hilsen
 
Marlene Scott Reinbacher

 


Fra: Knud Haugmark [mailto:knud@haugmark.dk]
Sendt: 19. juni 2009 10:50
Til: Marlene Scott Reinbacher
Emne: vedr. j. nr. 09-052212
 
Kære Marie Scott Reinbacher
 
Da vi i morgen overgår til ultimo juni, og da jeg er lovet svar medio juni, skal jeg med forbehold for, at afgørelsen kommet med posten i dag, venligst bede om at få oplyst hvor langt sagen om aktindsigt i Vetstat er kommet. Den har nu verseret i diverse ministerier, ankenævn og ombudsmænd i over 5 år.
Brev fra dig vedhæftes for nemheds skyld.
 
Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
20 41 77 88
 

 

Tidligere artikel
Næste artikel