Naturen vinder

-

Miljöklagenävnet har netop givet Danmarks naturfredningsforening medhold i en klagesag, hvor DN havde klaget over, at en svinebonde ville udvide sin bedrift voldsomt i närheden af Skjern Aa. Afgörelsen ryster landbruget, der har flere hundrede ansögninger om udvidelser liggende i kommunerne, hvor de nu tilföres 100 mio. kroner, saa de kan färdiggöres hurtigere. Fremover ser det dog ud til, at landbruget skal indordne sig under naturens vilkaar.

Kilde/link

Dagbladet