økobønder forgyldes

Du har mulighed for at kombinere nogle af støtteordningerne. Hvis du fx søger den 1-årige støtteordning Etablering af flerårige energiafgrøder, kan du evt. kombinere støtten med Omlægningstilskud, Ekstensivt landbrug og/eller Miljøbetinget tilskud til juletræer.
Op til otte tilskud kan de økologiske landmænd hæve. For eksempel kan en landmand søge om tilskud til Etablering af efterafgrøder, 5 eller 10 år og samtidig hæve følgende tilskud til samme areal.
Ø-støtte (kun hvis man bor på en af de mindre øer)
Grønne regnskaber
30 Omlægningstilskud (OM), 5 år
20 Miljøbetinget tilskud (MB), 5 år
35 Omlægningstilskud (OM), 5 år ‘Nyt LDP’
25 Miljøbetinget tilskud (MB), 5 år ‘Nyt LDP’
Nedsættelse af kvælstoftilførslen, 5 eller 10 år
Samtidig er det muligt i nogle tilfælde at hæve den almindelige såkaldte enkeltbetaling (tidl. hektarstøtte)