Svinebonde ødelagde vandløb med gylle

 Endnu en gang har svineavlerne forårsaget tab af natur og biodiversitet ved at udlede gylle til et vandløb. I dette tilfælde er det storsvineavleren   Peter Kjær Knudsen, hvis kone driver konferencecenter og hotel på en af deres tre bedrifter, der har sluppet et ukendt antal kubikmeter dræbende gylle ud i Elverdamsåen. Han har ikke holdt sine angiveligt underjordiske ledninger og rør ved lige, hvorfor de gik i stykker, da han satte tryk på. Billdet viser en anden læk på Peter Kjær Knudsens gylleledninger.

Kilde/link

SN