Leder: Gjerskovs kamp imod pesticidpushere er tabt på forhånd

Nedlæg landbrugsarealer og skær ned på dyreholdet.

Giftskandalen er permanent

Landbrugsminister Mette Gjerskov drømmer nu våde drømme om, at knalde landmænd, der importerer pesticider ulovligt fra Tyskland ved at samkøre registre over landmandens import og hans gødningsplaner. På redaktionen har vi svært ved at tro, at landmænd bogfører deres ulovlige indkøb eller skriver deres giftspredning op i deres sprøjtejournaler. Mette Gjerskovs mål er at afsløre de "brodne kar", en retorik, der anvendes for at angive, at kun en mindretal gør sig skyldige i disse ulovligheder, der kan true både naturen og drikkevandet. sickpigs.dk mener, at denne praksis snarere er reglen end undtagelsen. Hverken bøder eller afgifter vil hjælpe, for landbruget har en lang tradition for at slippe for bøderne ved at pille myndighedernes beviser fra hinanden i retten. Dette er lykkedes mange gange bl.a. i sager om dyremishandling og vanrøgt. Desuden er pesticidafgiften sådan indrettet, at pengene føres tilbage til landmændene ved at indgå i de såkaldte promillefonde, der støtter markedsføring og udvikling. Inddragelse af retten til at sprøjte vil i praksis være umuligt at forvalte. Kun mindre landbrugsareal kan sikre drikkevandet på længere sigt. 

Kilde/link

DR