Skovrejsning løser ikke drikkevandsproblemet

I mange kommuner betaler man millioner til skovrejsning for at sikre rent drikkevand i fremtiden. Men i Aarhus har man måttet betale for at holde et skovområde sprøjtefrit. Måske er beløbet begrænset, og sickpigs.dk vil snarest afsløre det aktuelle beløb. Området er ikke omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven.

Tynd grøn skravering er private områder, som er sprøjtefri efter betaling af kompensation.

Kraftig grøn skravering er kommunale sprøjtefri områder

Bemærk i øvrigt tydelige spor fra stjerneudskiftningen i 1700-tallet.