ForsideAntibiotika og resistensAxelborgs skønmaleri under pres

Axelborgs skønmaleri under pres

-

Axelborg holder af at prale med, at danske kødproducenter har et lavt forbrug af antibiotika sammenlignet med andre lande "med en betydelig kødproduktion". Axelborgs dyrlæge, Jan Dahl, henviser til en rapport fra 2010, hvor forbruget i en række lande opgøres. Rapporten er meget mangelfuld. Den medtager nemlig ikke lande som Polen, Italien og Tyskland, fordi disse lande ikke har leveret de nødvendige data. EU forlanger ellers, at landene opgør deres antibiotikaforbrug, hvilket har medført oprettelsen af VETSTAT i Danmark.

Desuden sker opgørelsen ud fra mængden af produceret kød (i rapporten opgjort som PCU), hvilket er interessant ud fra et produktionsøkonomisk synspunkt, men dette tal siger meget lidt om resistensrisikoen, som jo øges, jo flere dyr, der opdrættes pr. arealenhed.

Hvis man opgør forbruget pr. arealenhed,  kommer Danmark ind på en fjerdeplads efter Belgien, Holland og Spanien.

Kilde/link

Se tallene her