ForsideLandbrugets økonomiLandbrugets økonomiske kollapsJP: Svinelandbruget tabte 12.9 mia på 10 år

JP: Svinelandbruget tabte 12.9 mia på 10 år

-

I en artikel om Dan Jørgensens frustration over, at svinebøndernes slagteriselskab Danish Crown nu vil lægge deres " vækst" i udlandet, angriber han direktøren Kjeld Johannesen. Han har presset en række lempelser for landbruget igennem begrundet i en bestræbelse på at holde svineslagtningerne – og derved arbejdspladserne – her i landet. JyllandsPosten lister nogle af disse lempelser som følger:

  •  Hurtigere miljøgodkendelser til landmænd, der vil udvide produktionen.
  • Bedre finansieringsmuligheder for landmænd, der vil udvide.
  • Justering af miljøreglerne, som gør det muligt at øge produktionen med 1,5 mio. grise.
  • Modernisering af landbrugsloven.
  • Støtte til miljørigtige svinestalde
  •  Ny mulighed for, at slagteriarbejdere kan skyde lønkroner i investeringsselskaber, som finansierer nye svinestalde.
  • Halvering af de forhadte randzoner.
  • Beslutning om at afskaffe nogle af de – for erhvervet – dyreste tiltag i vandplanerne.

Fødevareministerens frustration er forståelig, for han har solgt ud af sine idealer for statens penge for som god socialdemokrat at sikre arbejdspladser og eksistensgrundlag for befolkningen. Sine egne mærkesager om dyrevelfærd har han senest plejet med millionstøtte til landmænd, der vil lade deres søer gå frit i en større del af deres liv end tidligere. Skatteyderne betaler gildet for ministerens selvpromovering med 50 mio. kroner. Et andet PR stunt, en meget uforpligtende aftale med svinebranchen, hvor også Dyrenes Beskyttelse sad med ved bordet, er det også lykkedes at få igennem ved det såkaldte "svinetopmøde" sidst i 2013.

Men alle disse tiltag ser ud til ikke at fremme beskæftigelsen i Danmark.  JP skriver:

Kjeld Johannesen har meddelt, at fremtidens vækst formentlig kommer til at ligge uden for Danmarks grænser. Danish Crown slagter årligt 21 – 22 mio. grise – heraf 15 mio. i Danmark. Målet er at øge antallet af slagtninger til omkring 25 mio., og Kjeld Johannesen vurderer, at denne vækst "realistisk set" kommer til at ligge i landene omkring Danmark. Danish Crown slagter allerede i dag et betydeligt antal grise i blandt andet Tyskland og Polen, og det er formentlig især i disse lande, der vil være vækst de kommende år.

Branchen takker altså for de mange lempelser og tilskud ved at lukke flere slagterier i Danmark og lade Danske landmænd stå for den antibiotikakrævende produktion af smågrise, som køres til Polen og Tyskland for at blive fedet op på en billigere måde end herhjemme. Måske er det denne eksport Dan Jørgensen hentyder til i sin kronik fra 2013 hvor han bl. a skrev:

Vi har en landbrugssektor, som har en samlet gæld på over 300 milliarder kroner. Det svarer ca. til det dobbelte af Danmarks samlede udgifter til sundhedsvæsnet om året. Det er bekymrende i en tid, hvor det går godt med både eksporten og indtægterne.