ForsideDebatindlægDan Jørgensen snakker igen landbruget efter munden

Dan Jørgensen snakker igen landbruget efter munden

-

I en kronik i JyllandsPosyen skriver fødevareministeren bl.a:

"Vi danskere er blandt de europæere, der bruger færrest penge på vores fødevarer. Faktisk bruger vi kun 1 ud af hver 10 kroner på vores fødevarer, som i øvrigt er blevet så billige at producere, at producenterne ofte smider gode fødevarer ud, hvis der er en stavefejl på etiketten."

Men der er ikke belæg for påstanden om, at danskerne "er blandt de europæere, der bruger færrest penge på vores fødevarer" fordi de kun bruger 10% af deres indkomst på mad. Dan Jørgensen relativerer madbudgettet i de danske hjem og tager ikke højde for, at indkomsterne nu er højere end nogen sinde før. Mad er på den ene side  under alle omstændigheder en post på budgettet, og på den anden side kan den ikke vokse ud over en vis grænse. Det er derfor forventeligt, at madens relative andel af forbruget vil falde. men dette betyder ikke, at der er færre penge til producenterne. For at få dette belyst, skal man se på de absolutte tal for vareomsætningen inden for fødevareområdet korrigeret for inflationen.

Dette gør Dan Jørgensen ikke og det gør landbruget heller ikke. Det kan nemlig bedre betale sig at fremstå som offer for omstændighederne, når man stikker tiggerskålen frem.

Dan Jørgensens eftersnakkeri ses i sidste afsnit i kronikken:

"Bæredygtighed og fortjeneste går også i denne sammenhæng hånd i hånd."

Udtrykket "hånd i hånd", der associerer til venskab, hjælpsomhed og sammenhold blev især fremmet af Eva Kjer Hansen, da hun var førevareminister. Og hun snakkede landbruget efter munden, så det kunne høres.

 

Kampen om kvalitet

I figur 3 ses udviklingen i den enkelte danskers forbrug af fødevarer opgjort i mængder. Samlet set er der ikke sket de store ændringer i de betragtede 38 år. I 2003 var fødevareforbruget blot små fire procent større end i 1996. Det lader altså til, at den kage, der skal kæmpes om i fremtiden, ikke bliver nævneværdigt større. Til gengæld bliver kampen om forbrugerne en kamp på kvalitet og ikke udelukkende kvantitet.

Det reale forbrug af fødevarer pr. indbygger i Danmark, mængdeindex 1966 = 100, 1966-2003

FIGUR 3: Det reale forbrug af fødevarer pr. indbygger i Danmark, mængdeindex 1966 = 100, 1966-2003

Kilde/link

Dan Jørgensens kronik i Politiken