ForsideLandbrugets økonomiLandbrugets økonomiske kollapsLandbrugets kreditgiver DLR, bliver systemisk på "individuelt" grundlag

Landbrugets kreditgiver DLR, bliver systemisk på "individuelt" grundlag

-

Mens Danske Bank, Nordea og Jyske Bank anses for at være meget vigtige for samfundsøkonomien og derfor tildeles en særlig høj grad af "systemiskhed", et samleparameter, der består af flere størrelser, som for eksempel mængden af ind- og udlån i forhold til landets pengeinstitutters samlede ind- og udlån, så gør men en undtagelse med hensyn til landbrugets vigtigste kreditinstitut, det bankejede DLR. Dette institut er nok det mindste af kreditinstitutterne med efter ønske fra ejerne, altså bankerne, er også DLR kommet ind under statskassens beskyttende vinger på "individuelt" grundlag. Betingelserne er endnu ikke kendt, men vil angiveligt først blive offentliggjort senere på året.

Dette fremgår af en meddelelse fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet har den 2. juli pludselig opjusteret værdien af landbrugjord, så svage landbrugebedrifter formelt kan stille sikkerhed for endnu et lån til finansiering af driftsunderskuddet.

Kilde/link

Læs meddelelsen her