ForsideDebatindlægDebat: MRSAoplysningerne skal frem i lyset nu!

Debat: MRSAoplysningerne skal frem i lyset nu!

-

Sendt til Information.

Ombudsmanden gav allerede den 6. juni efter en meget grundig sagsbehandling, som omfattede høring af alle parter i sagen, klart udtryk for, at offentligheden har ret til at kende til myndighedernes oplysninger om MRSA-inficerede svinestalde. Dan Jørgensen skrev den 10. februar 2014 : "Fødevareministeriet vil naturligvis indrette sin administration af aktindsigtssager i overensstemmelse med Ombudsmandens endelige redegørelse, når denne foreligger."

Men inden ministeren fik fingeren ud, stod Axelborg på dørtrinnet og forlangte ”partshøring”, selv om sagen slet ikke omfatter landbrugets lobbyister. Den handler om offentlighedens ret til at kende oplysninger vedrørende deres sundhed, herunder oplysninger om MRSA-smittede svinestalde. Det slog ombudsmanden fast med syvtommersøm den 6. juni 2014, fordi Danmark skal efterleve FN konventionen om miljøoplysninger (Aarhuskonventionen) og den deraf afledte internationale og nationale lovgivning. Landbruget har intet med denne principielle sag at gøre.

Men lugten af gris fra de indtrængende bønder fik ministeren på andre tanker. Nu skulle der bruges tre uger til yderligere høringer hos de berørte landmænd, som med disse høringssvar i en fart fik stablet en stævning på benene med påstand om, at udlevering af MRSA-oplysningerne er lovstridig.

Det kunne nemlig ødelægge legeaftaler for landmændenes børn, mente de. "En helt utilgivelig mistænkeliggørelse"", udtalte svinebossen Martin Merrild til Ritzau.

Merrild ser intet utilgiveligt i, at svineproducenterne bruger så meget antibiotika, at flere i Danmark er omkommet på grund af svine-MRSA-infektion og at mange hundrede nu er bærere af smitten. Vi skal åbenbart acceptere en ukontrollabel spredning af MRSA sammen med stærkt øgede udgifter til sundhedsvæsenet, fordi antibiotikaresistensen spreder sig fra landets mange svinestalde. Alene fra 2012 til 2013 tredobledes antallet af MRSA-tilfælde fra 232 til 643, og tallet frygtes at ville overstige 1000 i 2014.Og det er kun begyndelsen. Tallene fra Seruminstituttet tager ikke højde for de mange ikke indberettede tilfælde. Naturligvis.

Alt tyder nu på, at landmændenes og seruminstituttets bagatellisering om, at MRSA smitter ”sjældent” og ikke er særlig farlig, hviler mere på forhåbninger end på fakta. MRSA er lige så smitsom som forkølelse eller influenza og derfor skal smittede bedrifter opspores og saneres. Medarbejdere skal have mulighed for at kende smitterisikoen, ikke mindst fordi de ifølge den seneste MRSA-vejledning nægtes behandling så længe de er ansat i svinebranchen.

Oplysningerne skal frem nu! Svineavlerne er ikke hævet over loven, og de skal ikke kunne gemme sig med deres livsfarlige MRSA-svin. Hvis de er så bange for at blive ”hængt ud”, så kan de bare rense deres stalde. Eller også må de finde en anden beskæftigelse. Den danske svineproduktion, urentabel, forurenende og sundhedsfarlig, som den er, er ikke hellig. Vi vil faktisk være godt tjent med at undvære den.

 

Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th
2800 Lyngby