ForsideLandbrugets økonomiLandbrugets økonomiske kollapsMælkebønder på pension nyder cigaren

Mælkebønder på pension nyder cigaren

-

EPN skriver om mælkekvoterne, der afskaffes 1. april 2015 bl.a:

»Mange mælkeproducenter har stadig for høj gæld, og sektoren har som helhed ikke formået at afdrage nævneværdigt på gælden, selv om mælkeprisen den seneste tid har været i top og renten i bund. Mulighederne for at låne flere penge er derfor begrænsede, og alt tyder på, at de kommende fem års vækst altovervejende vil ske i de eksisterende rammer. De fleste mælkeproducenter har allerede i dag kapacitet til at kunne malke flere køer i de eksisterende malkeanlæg,« vurderer Susanne Clausen fra Videncenter for Landbrug, der har til huse på Axelborg..

Hun påpeger, at en betydelig del af sektorens gæld skyldes systemet med mælkekvoter, der nu afskaffes. Mælkekvoterne har været omsættelige, og gennem mange år har ældre landmænd haft mulighed for at sælge deres kvote og gå på pension med en klækkelig formue.

På den måde er enorme summer trukket ud af erhvervet.

I alt er der handlet kvote for 10-11 mia. kr., og denne kvote er værdiløs om få måneder, når systemet afskaffes. Landmændene, der har købt kvoten, sidder imidlertid tilbage med gælden, som fortsat skal forrentes og afdrages

Kilde/link

EPN