ForsideLederLeder: Dan Jørgensen vildleder befolkningen og folketinget

Leder: Dan Jørgensen vildleder befolkningen og folketinget

-

I et besynderligt regnestykke om MRSA regner minister Dan Jørgensen kun udgifterne til en screening af alle danske svinestalde med, når han angiver "prisen" til at være 3.5 mia. Tallet har man regnet sig frem til ud fra norske tal, og her kommer man underlig nok frem til det modsatte resultat. Over en tiårsperiode vil der være en økonomisk gevinst ved at screen alle svinebesætninger og rense de smitte ud. Det norske resultat skyldes, at man her ser på besparelser i sundhedsvæsenet, reduceret sygdom m.v. Ingeniøren den 23. juli 2014 skriver om overlæge hans J. Kolmos reaktion:

Overlæge Hans Jørn Kolmos undrer sig over, hvordan den danske fødevarestyrelse kan overse den konklusion i analysen, hvorfra de ellers har hentet tallene til at estimere udgifterne for en lignende indsats i Danmark.

»De kan altså godt finde ud af at se udgifterne men ikke på, hvad der samtidig kan spares. Det kan kun være, fordi de på den måde får regnskabet til at gå op med det, som de i forvejen er besluttet på: Der skal ikke sættes ind mod MRSA i de danske stalde,« siger Hans Jørn Kolmos.

Fødevareministeren har gentagne gange brugt prisen på sanering af de danske stalde til 3,5 milliarder kroner som argument for, at det ikke kan betale sig at gøre noget ved svine-MRSA ude hos producenterne.

Hos Fødevarestyrelsen, som har leveret prisberegningen fra den norske analyse til Dan Jørgensen, er forklaringen på, at modregningen af de samfundsøkonomiske fordele ikke er blevet nævnt, at sparede sundhedsudgifter er Sundhedsstyrelsens ansvar – ikke Fødevarestyrelsens.

Tallet fremkom første gang i et samråd i Fødevareudvalget. En sådan udeladelse i et meget vigtigt spørgsmål må betragtes som bevidst vildledning af folketinget og af befolkningen. Det er jo skatteyderne fuldstændig ligegyldigt hvilket ministerium, som opnår besparelserne. Derfor bør denne farce føre til konsekvenser for ministeren.

Læs også her

Kilde/link

Ingeniøren