Må vi se stævningen?

-

Til Østre Landsret.

Det er fremgået af pressen, at landbrugsorganisationen, Landbrug og Fødevarer, har sendt en stævning til Fødevareministeriet. Dette fremgår også af korrespondance, jeg har modtaget. Forespurgt telefonisk oplyste Fødevarestyrelsen dog, at stævningen var modtaget fra retten.
Kan Østre Landsret venligst bekræfte, at der på foranledning af Landbrug og Fødevarer er sendt en stævning til Fødevareministeriet med påstand om, at styrelsen ikke må offentliggøre visse oplysninger om MRSA, som ministeriet er i besiddelse af og som ombudsmanden har vurderet, skal udleveres i henhold til Lov om Miljøoplysninger.
Se en af flere omtaler i pressen her: http://www.b.dk/nationalt/landbruget-sagsoeger-staten-i-sag-om-farlig-svinebakterie

Jeg skal endvidere bede om, at få en kopi af stævningen. Jeg har haft sagen kørende ved ombudsmanden og har derfor retlig interesse i sagen.

Med venlig hilsen

Knud Haugmark
Skelhøjvej 25C, 1. sal th.
2800 Lyngby
Tlf: 20 41 77 88