ForsideLederLeder: På Axelborgs nåde

Leder: På Axelborgs nåde

-

dan_joergensen

Man skal ikke have haft øjnene ret længe nede i sagen om de hemmelige MRSA papirer, før det bliver soleklart, at det politiske lag, læs: ministeren, ikke ønsker dagslys på listerne over danske grisefarme med positiv MRSA-status. Systematisk og med esoteriske begrundelser har ministeriet i to år kæmpet for retten til at sende listerne til vennerne i Landbrug & Fødevarer og så lade dem bestemme, hvem der ellers må se med.

Det er i strid med både god forvaltningsskik, miljøoplysningsloven og ombudsmandens seneste udtalelse i sagen.

Senest har ministeren trods løfter om det modsatte udsat offentliggørelsen på grund af en amatøragtig indstævning fra Landbrug og Fødevarer.

Jo længere Dan Jørgensen lader sig trække ud på ulovlighedens overdrev, jo mere afhængig bliver hans ministertaburet af Axelborgs nåde.

Og jo mere der kommer frem om sagen i almindelighed og ministerens servile rolle i særdeleshed, jo stærkere begynder den at vakle.