ForsideMRSA casesMRSA screeningsickpigs.dk dokumenterer: landmænd kendte deres MRSA-status i januar 2012

sickpigs.dk dokumenterer: landmænd kendte deres MRSA-status i januar 2012

-

En aktindsigt, som blev besvaret med helt usædvanlig hurtighed, viser, at ministeriet i januar 2012 underrettede både flere medarbejdere på Axelborg, herunder dyrlæge Poul Bækbo fra Videncentret for svin, den ny fyrede leder for dette videncenter, Nicolaj Nørgaard, chefdyrlægen Jan Dahl og Margit Andreasen, der nu har fået nyt job i medicinalindustrien,  og  producenterne af MRSA-inficerede grise om, at de var fundet MRSA-positive i den stikprøveundersøgelse, som ministeriet havde gennemført i løbet af 2011.

Herefter er de entydigt forpligtede til, at denne oplysning fremgår af deres APV, hvis de har ansatte, at ansatte får oplysningen på en forståelig måde og til at oplyse, at videresolgte, levende svin er inficerede. Se mailen til  her:

Resultater MRSA i besætninger 2011 [DOK2524262]-2