ForsideMRSA casesMRSA screeningAktindsigt i MRSA-lister udsættes. Nu med grundlovsbrud

Aktindsigt i MRSA-lister udsættes. Nu med grundlovsbrud

-

Nyt og mere passende logoforslag for Landbrug og Fødevarer, gratis udarbejdet af redaktionen.
MRSA & Fødevarer har sagsøgt Staten med krav om at listerne over MRSA-smittede bedrifter fra 2011 hemmeligholdes.

Selv om fødevarestyrelsen ikke mener, at der er retligt grundlag for at udsætte offentliggørelsen af MRSA-listerne (over inficerede gårde i 2011) bøjer og vrider man loven for at imødekomme landbrugets hede ønske om at udsætte offentliggørelsen. Ja, man går så vidt, at sætte grundloven ud af kraft med en henvisning til en højestretsdom, som ikke vedrører denne sag. Landbruget har sendt fire stævninger til ministeriet og har dernæst anmodet retten om, at disse stævninger skal have opsættende virkning Noget lignende er aldrig sket i en sag om aktindsigt, hvor ombudsmanden har givet ansøgerne om aktindsigt ubetinget medhold.

Se ministeriets afgørelse her.

Afgørelsen påklages. Se klagen her