ForsideBiogasbedragetArla var fulde af løgn i 2012. sickpgs.dk får ret, - igen!

Arla var fulde af løgn i 2012. sickpgs.dk får ret, – igen!

-

Somme tider er det sjovt at være redaktør på denne blog. Når en af sickpigs.dk’s forudanelser viser sig at være sande, så har vi det ekstra godt på redaktionen. Det gælder for eksempel nye oplysninger om, at Arla, et internationalt konsortium af andelsbaserede mejerier, nu har opgivet at bygge “verdens største biogasanlæg” ved Videbæk, som man ellers bombastisk proklamerede i 2012. Se omtalen på sickpigs.dk her

Der var ikke, og der vil aldrig være reelt grundlag for at tjene penge på at drive biogasanlæg med mindre man får store mængder energiholdigt affald gratis, og med stigende efterspørgsel efter for eksempel slagteriaffald, er dette ikke realistisk. (Slagteriaffald giver andre problemer i biogasanlæg, for eksempel opformering af botoulismebakterier, der producerer verdens farligste giftstof.)

Dagblader Ringkøbing Skjern, der citeres af Innovationsnetværket for Biomasses nyhedsbrev,  skriver bl.a.

 

Dagbladetringskjern.dk, den 20. oktober
Videbæk Biogas vil bygge mindre anlæg
Kapacitet og produktion sænkes i nyt biogasanlæg, som også vil bruge slagteriaffald. Anlægget skal nu igennem VVM-redegørelse

Politikerne i Økonomi- og Erhvervsudvalget præsenteres i dag for en revideret plan for et kommende biogasanlæg ved Trøstrup, syd for Videbæk. Anlægget opføres af Videbæk Biogas A/S, som selskaberne Arla, Xergi og NGF Nature Energy står bag.
Videbæk Biogas A/S fik allerede i november 2012 tilladelse til at etablere et biogasanlæg på samme sted, men projektet blev sat i bero, da der ikke kunne skaffes så meget dybstrøelse som ønsket. Samtidig kunne Arla heller ikke levere så meget valle, permeat, som først beregnet. Siden har Arla og Xergy fået NGF Nature Energy, som har allerede fire biogasanlæg i drift eller under opførelse, med i projektet.
Men fordi anlægget dengang ikke blev opført, er VVM-tilladelsen og miljøgodkendelsen siden løbet ud. De skal derfor fornyes – og nu er der tale om et ændret projekt, og derfor skal der laves en ny VVM-redegørelse.
Placeringen er den samme, men kapaciteten er gjort mindre. Biomassen skal stadig bestå af gylle, dybstrøelse og restprodukter fra Arla – men nu også af biomasse fra fødevareindustrien – eventuelt suppleret med slagteriaffald. Det er en væsentlig ændring, siger Videbæk Biogas A/S og vil derfor lave en ny VVM-redegørelse.