Danmarks MRSA kort.

 

I 2011 blev der gennemført en meget begrænset screening for MRSA af danske svinefarme. Data fra denne screening er nu udleveret og det fremgår at der dengang var 36 smittede bedrifter og 14 ikke smittede. Det kan ikke udelukkes, at enkelte bedrifter er sluppet af med smitten, selv om dette er ret usandsynligt.

I 2014 blev knap 300 bedrifter testet, og 70 % var inficerede.

Se googlemap med data fra begge screeninger her