Pas på smittefare ved gylleudkørsel

Landbrugsavisen bringer en række gode råd om, hvordan man undgår at smitte andre besætninger i forbindelse med gylleudbringning. Det fremgår ikke, at man skal tilstræbe at undgå at smitte andre mennesker.

  • Undgå spild og overløb af gylle under påfyldning Undgå at køre ad adgangsveje til stalde og beboelse
  • Lad ikke gyllevognssæt krydse veje, hvor fuldfodervognen dagligt kører
  • Gylle bør ikke udbringes tæt på naboejendommens stalde
  • Gylle må ikke udbringes, hvor der er risiko for afløb til vandløb
  • Rengør pumpe og omrører før brug på anden ejendom Hold gyllevogn og omgivelser rene for gylle.
  • Vask og rengør jævnligt udstyr
  • Orienter din maskinstation om din smittestatus og forlang rent udstyr
  • Er vejret ”tungt”, så undgå at komme tæt på naboens stalde

Kilde: Pas på smittefare ved gylleudkørsel | Landbrugsavisen