Udflugter, sniksnak og løgne i Landbrug og Fødevarers hemmeligholdelse af landbrugstal

Sandsigeren Klaus Kaiser har ind til videre ændret sine spådomme for landbrugets økonomi fire gange i år.

L&Fs prognoser udelukker tre ud af fire landmænd.

Landbrug og Fødevarer har en maskine inde på Axelborg, som kan forudsige fremtiden. En sandsigerisk krystalkugle, men den er lavet af regneark, som hele tiden opjusteres og forbedres. Her taster man tal ind og vupti, så ser man straks hvordan landmændenes økonomi bliver næste år. Det fører til en stadig strøm af prognoser, som i høj grad indgår i den løbende debat om landbrugets elendige økonomi.

Senest hed det fra Axelborg, at landmændene i gennemsnit ville have et underskud på 140.000 kroner i 2016. Statistikchefen Klaus Kaiser udtalte til Landbrugsavisen, at landbruget befinder sig i en “usædvanlig dyb lavkonjunktur” og sætter hermed endelig Putin uden for døren som den store syndebuk. Nu er det  “lavkonjunktur”, noget skæbnebestemt, uafvendeligt, en slags uvejr, som landbruget må tåle tappert indtil 2017 byder på en “vending i indtjeningen”.

Hvad vil Axelborg skjule?

sickpigs.dk ville gerne på de mange læseres vegne, der gerne vil vide mere, belyse datagrundlaget for den seneste prognose, men må nu konstatere, at dette ikke er muligt at få oplyst. Klaus Kaiser vil hverken fortælle, hvor mange regnskaber prognosen hviler på, hvordan disse er udvalgt eller hvordan underskuddene fordeler sig på de forskellige driftsgrene. Med hensyn til det sidste henviser han nobelt til at:

Resultaterne ligger tilgængelig for dig og alle andre på Landbrugsinfo.dk, hvor der ligger publikationer for sektoren som helhed samt kvæg, svin og planter:

https://www.landbrugsinfo.dk/oekonomi/oekonomiske-analyser/driftsresultater-priser-prognoser/sider/startside.aspx

Men som enhver læser med to klik kan indse, er disse oplysninger hemmelige for offentligheden, kun indviede, betalende medlemmer af “konsulentvirksomheden SEGES” har adgang til disse mystiske sider.

Det var altså en lodret løgn, da Kaiser til denne sides redaktør skrev:

Resultaterne ligger tilgængelig for dig og alle andre på Landbrugsinfo.dk, hvor der ligger publikationer for sektoren som helhed samt kvæg, svin og planter

Det var også en lodret løgn, da han skrev:

Prognoserne bygger direkte på landmændenes regnskaber, og kan af hensyn til Persondataloven ikke udleveres.

Man kan sagtens udlevere talmaterialet i anonymiseret form, men vi bad bare om de summerede opgørelser, og de er ikke omfattet mere af Persondataloven end hele Danmarks Statistik. Men selv dette grundlag må offentligheden ikke se.

En ting fik vi dog klarlagt. Prognoserne omfatter kun en fjerdedel af landmændene, nemlig de ca. 11.000 såkaldte “heltidsbedrifter”, som i følge Klaus Kaiser står for 90% af produktionen. De 30.000 deltidslandmænd, som supplerer indtægterne med andet arbejde, indgår ikke i prognosen.

Se korrespondancen med Klaus Kaiser her