To landmænd argumenterer bukserne af økologerne

To konventionelle landmænd, Torben Tornvig og Jens Chr. Hansen, Brande, piller glorien af de selvglade økologer og skriver i Landbrugsavisen bl.a:

Det er et faktum, at tilstrækkeligt kvælstof er en forudsætning for at høste rentable udbytter og specielt en forudsætning for en ordentlig kvalitet. Det gælder også i økologisk produktion. For at løse den udfordring importerer de fleste økologer store mængder konventionel husdyrgødning til deres bedrifter. Her bidrager konventionelle landmænd direkte til økologerne. Det gælder også, når de sælger konventionelt produceret foder til økologernes husdyr

Her på siden har vi ofte påpeget, at økologerne i virkeligheden er 100% afhængige af det kemi- og giftbaserede landbrug. Økologerne kunne aldrig overleve uden tilførsler af næringsstoffer udefra, hvilket strider med deres grundliggende økologiske principper. Tilsyneladende bruger de også ikke-økologisk foder til deres husdyr.

Landmændene opfordrer til ikke fortsat at levere gødning til økologerne og fortsætter:

Det gælder også afsætning af gylle til økologiske biogasanlæg. Det interessante ved disse økologiske anlæg er efter sigende, at de er hokuspokus-anlæg, der kan lave 50 procents – eller mere – konventionel gylle til 100 procent økologisk afgasset gylle.

Læs flere argumenter imod de fromme økologers hykleri her:

Kilde: På lige vilkår – en økologisk fortælling | Landbrugsavisen