sickpigs.dk undersøger SEGES og Økologernes fiflerier med EU-midler

promilleklip

Her på redaktionen undrer vi os over, at det tilsyneladende er straffrit at snyde de offentlige kasser for meget store beløb. SEGES nuppede uden lovgrundlag over en kvart million og økologerne tog 77.000 kroner af giftafgifterne i den såkaldte “promilleafgiftsfond”.

Pengene er ført tilbage, men ingen er stillet til ansvar, så vidt vi kan se. For at få sagerne bedre belyst hat vi sendt nedenstående til fondens administration, der befinder sig på Axelborg, selv om midlerne er statslige.


Til promilleafgiftsfonden.

Det fremgår af regnskabet for 2015, note 1,  at økologisk landsforening har skullet tilbagebetale 77.000 kroner og at Seges har skullet tilbagebetale 465.000 kroner til fonden fordi de til “nogle EU-projekter har haft udgifter, der ikke var tilskudsberettigede”
Jeg forstår ikke denne begrundelse. Årsagen må jo være at de har dækket nogle udgifter med EU midler, uden at der var lovgrundlag herfor.  De har altså snydt. Det er så blevet opdaget, og man har pålagt de to foreninger at betale midlerne tilbage.

Jeg skal bede om at få oplyst:

Hvilke EU projekter der er tale om. Aktindsigt udbedes.
Hvilke udgifter, der er tale om. Aktindsigt i korrespondancen omkring tilbagebetalingen. udbedes
Om snyderiet er ansvarspådragende ikke mindst set i lyset af, at der tale om betydelige beløb.
Og hvis dette er tilfældet, om der er foretaget sanktioner over for enkeltpersoner eller andre.
om snyderierne er indberettet til EU.

Sluttelig vil jeg gerne vide, om det er muligt at bruge bevillinger til andre end de bevilgede formål ud fra devisen: “går den så går den”.

Med venlig hilsen

Knud Haugmark
Skelhøjvej 25 C 1. th.
2800 Lyngby
Mobil: 20 41 77 88