Hvor korrupt er økobossen Per Kølster?

Karsten Nielsen, CEO i en dansk eksportfremmevirksomhed,  piller de fromme økofjer af Per Kølster, som sidder med ved bordet, når der skal uddeles penge til diverse økologiske projekter.  På LinkedIn skriver han bl.a:

Tag f.eks. Per Kølster, som er formand for Økologisk Landsforening, men han er samtidig også bestyrelsesmedlem i FØL, og han er med til at bestemme hvilke projekter skal modtage tilskud. Enten direkte eller indirekte, så har Per Kølster været med til at bestemme at 10,6 mio. kr. ud af en samlet eksportfremme pulje på 10,8 mio. kr. gik til Økologisk Landsforening og L&F i 2016. Organic Denmark hører under Økologisk Landsforening og fungerer som deres eksportafdeling, og kigger man på Organic Denmarks hjemmeside, så står Per Kølster opført som en af kontaktpersonerne i afdelingen, dvs. man kan ringe til ham og diskutere eksportprojekter, som Organic Denmark udbyder på baggrund af de midler, organisationen har fået via FØL, hvor Per Kølster sidder som bestyrelsesmedlem. Ifølge administrationen bag FØL, som varetages af L&F, så er Per Kølster ikke inhabil fordi han plejer erhvervsinteresser, og så længe den virksomhed, Per Kølster er ansat i, ikke er én af de deltagende virksomheder i et tilskudsprojekt, så er der ikke tale om inhabilitet. Per Kølster er heller ikke inhabil når han godkender tilskudsprojekter, som er med til at finansiere hans organisation og dermed betale hans løn. For os er det tydeligt at der eksisterer interessekonflikter i hele sammensætningen bag FØL og den måde eksportfremme tilskudsmidler bliver fordelt på.

Kilde: Debatindlæg om Eksportfremme: Venskabskorruption og inhabilitet i dagligdagen – hvor går grænsen? | Karsten Nielsen | Pulse | LinkedIn