Dansk forskning viser, at zink og kobber i svinefoder skaber mere resistens end antibiotika.

Illustration fra den originale artikel
Illustration fra den originale artikel fra Environmental Science & Technology. Klik for at se den på nettet

Politiken omtaler en artikel i det internationale tidsskrift Environmental Science & Technology om zink og kobbers betydning for resistensudvikling. Den er skrevet af bl.a. danske forskere. Politiken skriver bl.a:

Projektet er offentliggjort i en artikel i det internationale tidsskrift Environmental Science & Technology. I artiklen peger forskerne på, at problemet med zink og kobbers evne til at skabe antibiotikaresistens bliver forstærket af, at de anvendes samtidig med antibiotika. »Det øger drastisk sandsynligheden for, at der i bakteriernes arvemasse opstår ‘pakker’ af genetisk information, som på samme tid gør bakterierne resistente overfor zink, kobber og en række antibiotika. Disse ‘pakker’ kan ofte spredes i et hug mellem forskellige arter bakterier og risikerer dermed let at ende i en sygdomsfremkaldende bakterie«, siger Kristian Koefoed Brandt. Han nævner som eksempel den variant af MRSA-bakterien, der er udbredt i danske svinebesætninger, og som både er resistent overfor flere slags antibiotika og overfor zink.

Vi kan oplyse, at zinkoxid kan købes på nettet for under 100 kr. kiloet. Se for eksempel her

Kilde: Alternativ til antibiotika skaber resistens mod antibiotika – politiken.dk