Leder om lystløgneren Lunde Larsen

esben_med_glorie
Lystløgneren Esben Lunde Larsen

sickpigs.dk lugtede allerede den 11. marts at Esben Lunde Larsen, treenighedsminister for både miljø, landbrug og fødevarer, er en løgnhals. Han udtalte til EkstraBladet bl.a.

Danmark er det land, der bruger næstmindst antibiotika blandt sammenlignelige lande, og der bruges langt mere til mennesker.

Vi spurgte ministeren:

Hvilke dokumentation har du for denne påstand, og hvad mener du med “sammenlignelige lande”. Jeg mener, hvis man udelukker lande med lavere antibiotikaforbrug som usammenlignelige, så er det  jo ingen kunst at ligge på det næstlaveste forbrug.

Nu har vi så fået svar. Det tog tyve dage at stikke en plade på størrelse med Rusland. Man kan hverken dokumentere, at Danmark ligger som nummer to eller at der anvendes mere til mennesker end til dyr.

Kilde: Danmap 2015. Side 31
Kilde: Danmap 2015. Side 31

Det sidste ved vi notorisk er forkert. i 2011 skrev flere eksperter om emnet i Ugeskrift for læger. Vi citerer:

-Moderne industriel fødevareproduktion foregår under brug af store mængder antibiotika. I dansk svineproduktion bruges der mere end dobbelt så store mængder antibiotika som i hele det samlede sundhedsvæsen, og forbruget pr. produceret svin er steget støt over en årrække, fremgår det af artiklen.

– Dansk og international forskning har i de senere år vist, at der er større udveksling af resistente bakterier og resistensgener mellem dyr og mennesker end hidtil antaget, skriver forskerne bag artiklen i Ugeskrift for Læger, Frank M. Aarestrup, Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, og  Niels Frimodt-Møller, Afdeling for Mikrobiologisk Overvågning og Forskning, Statens Serum Institut.

Når det alligevel hævdes, at der bruges mere antibiotika til mennesker, som for eksempel løgneren Lunde Larsen gør det, skyldes det at han regner mængden af antibiotika ud i forhold til kropsvægten.

En Lunde, der er til at stole på
En Lunde, der er til at stole på

Han sammenligner altså en stor produktionspopulation af svin, som skal vokse hurtigst muligt og alt leve kortest muligt inden de når slagtebænken med mennesker, som helst ikke skal vokse for meget, (det kaldes overvægt) og helst skal leve længst muligt.

Det siger sig selv, at man ikke kan sammenligne anvendelsen af antibiotika i svineproduktionen, hvor et svineliv ikke har  nogen som helst etisk værdi, med anvendelsen i sundhedsvæsenet, hvor man jo søger at bevare mest muligt, etisk værdifuldt menneskeligt liv.

Læs fødevarestyrelsens sludder for en sladder  her