En forsker udtaler sig om biogas

Denne udtalelse er fra 2012.

Rikke Bagger Jørgensen DTU
Rikke Bagger Jørgensen DTU. Foto DTU

Der mangler livscyklus analyser (LCA), der dokumenterer, at det er fornuftigt at udnytte den store mængde gylle, den danske husdyrproduktion efterlader til biogas. Man kan udnytte metan fra husdyr­gød­nin­gen til varme, men da fx energiforbruget til opførelse og drift af anlæggene er dårligt dokumenteret, og husdyrproduktionen i sig selv er en stor belastning for miljøet i form af store drivhusgasudledninger, vandforbrug, energiforbrug etc., bør der foretages livscyklusvurderinger, der inddrager alle led i processen. Desuden vil returgyllens indhold af tilgængeligt kvælstof være forøget i forhold til ikke afgasset gylle, som med de nugældende regler udspredes på samme areal. Dette kan sandsynligvis medføre øget udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet.

 

Mvh

 

Rikke

 

Rikke Bagger Jørgensen
Senior scientist
ECO