Ny pengesprøjte til de overforgældede landmænd

banken er vort hjem

En feberredningsbank for konkurstruede landbrug afløses af en ny. Staten betaler halvdelen af indskudskapitalen

Fire pensionskasser leverer halvdelen af kapitalen, Staten resten. Så er der en milliard kroner klar som risikovillig lånekapital til landmænd som kan få del i

 lån fra Dansk Landbrugskapital, der skal hjælpe effektive landbrug, der har brug for at foretage nye investeringer, men som er belastede af en høj gæld.

Umiddelbart kan det ikke være mange “effektive” landmænd, der er belastede af stor gæld. Så er de i hvert fald ikke effektive nok, for ellers havde de jo nok kunnet returnere deres lånte penge til banken og derved spare renteudgifterne. Erhvervsministeriet skriver videre

De risikovillige lån fra Dansk Landbrugskapital skal hjælpe effektive landbrug, der har brug for at foretage nye investeringer, men som er belastede af en høj gæld. Det lader sig gøre ved, at investeringslånene fra Dansk Landbrugskapital er såkaldte ansvarlige lån, der bliver efterstillede og er uopsigelige fra Dansk Landbrugskapitals side. Det betyder, at realkredit- og pengeinstitutter kan tælle investeringslånene med, som var de egenkapital.

I marts 2017 stoppede en anden pengesprøjte til nødlidende landmænd med at “rekonstruere” de landmænds bedrifter, hvis økonomi var så rådden, at ingen ville have med dem at gøre.

Landbrugsavisen skrev den 30 marts bl.a:

Landbrugets Finansieringsbank (LFB) blev i 2012 etableret af staten, landbruget og bankerne med en forventet levetid på fem år. Nu er de fem år gået, og derfor søger ejerne bag nu at finde en ny struktur – eller et varigt hjem – for kunderne i banken.

Ejerne af LFB – Landbrug & Fødevarer, Finansiel Stabilitet og den finansielle sektor i Danmark – har besluttet at indlede en proces, der kan sikre, at kunderne i LFB bliver forankret i et set-up, der har et længevarende perspektiv.

Processen skal sikre, at de kunder, som LFB har overtaget primært fra Finansiel Stabilitet og rekonstrueret over et forløb på fem år, fortsat oplever en betjening og rådgivning, der lever op til rekonstruktionsaftalen.

Artiklen skriver fem gange “et nyt hjem” om landbrugets bankforbindelse og klargør derved, at landmændene reelt bor hos deres bank. Banken er vort hjem. Og de synes ikke at ville flytte hjemmefra nogen sinde.

Kilde: Dansk Landbrugskapital er klar til at udbetale lån

varigt2
Fem gang nævnes “et varigt hjem” som betegnelse for landbrugbedrifternes bankforbindelse. For at undgå sagsanlæg for at krænke ophavsretten er teksten blurred.