Biogasbedraget på Samsø har kostet skatteyderne millioner

Vindmøller Samsø Paludan Flak 2
Placeringen af nogle vindmøller på grundt vand omkring Samsø har affødt en form for storhedsvanvid, fordi “øen” har overskud af “grøn energi” som så “eksporteres til fastlandet.” Øen kalder sig “Danmarks Vedvarende Energiø”, VEØ”. Gassen til at drive færgen importeres dog stadig fra Holland. Vi gør diskret opmærksom på, at forholdet skyldes massiv fraflytning og mangel på egentlig industri på øen. Samme situation gælder forøvrigt for Mors. Hvor man også gik bananas med hensyn til investeringer i vindenergi for nogle år siden. Nu siger man stop.

Samsø er i kommet i projektmagernes kløer.

Det fremgår af dokumenter, som sickpigs.dk har fået indsigt i, at der allerede er brugt millioner af offentlige kroner i forbindelse med luftkastellet Biogas på Samsø 2020 og et lignende luftkastel, Biogas til Transport.

Betegnende er, at Samsø Kommune har brugt over 700.000 kroner som betaling for “konsulentydelser” fra det såkaldte Energiakademi, hvor der siddes i rundkreds og laves brainstorms, vidensdeling og Community Power. Det ledes af en såkaldt “miljølærer” og landmand, Søren Hermansen, der har ansat dele af sine familie i virksomheden.

Desuden er der ansat en direktør i et offentligt selskab ved navn Knud Thybirk, som ikke rigtig laver andet end at drikke kaffe med indbudte gæster og skrive lidt på sin hjemmeside, i hvert fald så vidt vi er orienteret her på redaktionen. Hans løn dækkes af EU midler og af Region Midt.

Hele projektet er svært gennemskueligt idet der indgår to lokale projekter, der til dels er, eller har været dele af et nordisk projekt kaldet Interreg. Desuden er der søgt penge fra EUDP midlerne til en rapport, som nu anses for ubrugelig dels fordi dens konklusioner hvilede på usikre, men alt for optimistiske skøn. Vi skønner at dens formål hovedsagelig var og er at bane vejen for nye tilskud til nye rapporter, seminarer, rejser, konferencer og lignende. For der er hverken økonomiske eller miljømæssige grunde til at oprette et biogasværk på Samsø

Mange virksomheder har fået kontante tilskud imod selv af levere en antal arbejdstimer bl. a. til udarbejdelsen af den ny skrottede “feasability” rapport fra 2015.

Se sagsakterne her

http://www.sickpigs.dk/wp-content/uploads/2017/05/samsøbiogas_aktindsigt.pdf