Økologisk svineavler: Der er ikke den store forskel

cropped-IMG_20160918_194423-e1474879838595.jpg
Ringning af søer er tilladt i den økologiske produktion. Ringen gør naturlig fødesøgningsadfærd meget smertefuld for dyrene, og så lærer de at lade være med at rode i jorden. Anbefales af Dyrenes Beskyttelse.

Agrarøkonom Hans Kurt Knudsen er meget begejstret for konventionel landbrugsproduktion og ser med kritiske øjne på den økologiske, som han mener ikke adskiller sig væsentligt herfra. Han skriver i JyllandsPostens kronik den 11. maj 2017 bl.a:

For nylig talte jeg med en svineproducent, der netop havde omlagt halvdelen af sin smågriseproduktion med levering af slagtesvin til økologisk produktion. »Der er ikke den store forskel i produktion af konventionelle og produktion af økologiske slagtesvin.

Vil forbrugerne betale en betragtelig merpris for økosvin, leverer jeg dem gerne,« lød argumentet.

Når økologistemplet er sat på flæskesværen, ringer kasseapparatet med en afregningspris på omkring 30 kr. pr. kilo, den konventionelle producent må nøjes med en tredjedel.

Agrarøkonomen kritiserer økologien fordi den er mindre produktiv og skriver om økologi i u-landene bl.a:

Gennem de seneste mere end 50 år er den disponible relative indkomst steget meget, aktuelt debiteres familien Danmarks fødevarekonto kun med 10 pct. af den disponible indkomst, og det giver råderum til at handle med en ”religiøs” indgangsvinkel. Den mulighed har de til gengæld ikke i den tredje verden, hvor 800 millioner sulter hver dag. Introduceres økologiske produktionsmetoder i disse lande, vil det resultere i det rene anarki. Det danske ”en kødløs dag om ugen” bliver i Congo til ”mad en dag om ugen”. Fødevareforsyningen til ikke færre end 3,6 milliarder mennesker ude i verden er afhængig af, at fødevarerne produceres med kunstgødning, samt at plantesygdomme og skadedyr effektivt kan bekæmpes med pesticider. Skal verdens befolkning brødfødes økologisk, falder produktiviteten markant, en massiv skovrydning bliver afgørende for fødevareforsyningen, vigtig biodiversitet forsvinder endegyldigt, og forsyningslinjerne bliver urealistisk lange.

Hans Kurt Knudsen mener ganske enkelt, at økologien er et stor bluffnummer og at GMO, pesticidanvendelse og kunstgødning er vejen frem for at forsyne verdens befolkning med mad. Han slutter med følgende salut:

Overbevis de vildledte forbrugere om, at økologi både på nationalt og globalt plan er uden gevinst for dyrevelfærd, bæredygtighed, miljø og fødevaresundhed. Send økologien til tælling som denne generations hidtil største modeflop.

Kilde: Økologi er et modeflop og en folkereligion – Kronik – Debat