ForsideCasesKvotegateRigsrevisionens konklusioner og hele rapporten

Rigsrevisionens konklusioner og hele rapporten

-

Rigsrevisionen finder, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af kvoteejerskab har været meget kritisabel og ikke har understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke måtte koncentreres på for få hænder. Rigsrevisionens vurdering af Miljø- og Fødevareministeriets indsats er baseret på følgende 2 forhold:For det første har ministeriet ikke fastsat regler, der understøtter, at kvoterne ikke koncentreres på for få hænder. Ministeriet har dels ikke fastsat konkrete mål for, hvad der skulle til, før kvoterne var koncentreret på for få hænder, dels har reglerne i perioder reelt ikke kunnet fungere som et loft over koncentrationen af kvoter. Samtidig har ministeriet ikke fulgt systematisk op på udviklingen i den samlede kvotekoncentration over tid og har anvendt ufuldstændige data.

Læs rigsrevisionens rapport her: kvotekoncentrationen-i-dansk-fiskeri

Kilde: Hård kritik af ministerium: Her er Rigsrevisionens konklusioner – Altinget – Alt om politik