ForsideMRSANy viden: MRSA kan smitte ved spredning af støv

Ny viden: MRSA kan smitte ved spredning af støv

Naboerne til svinefarme er i fare for at blive inficeret med den multiresistente MRSA. Bakterierne kan overleve i ugevis på støvpartikler, der spredes gennem ventilationsskakterne i svinestaldene.

-

Nye undersøgelser fra Statens Serum Institut peger på, at nysmittede MRSA-ofre kan være inficeret gennem luftbårne støvpartikler fra svinestalde. Hvis dette anerkendes officielt, kan det blive meget vanskeligt at oprette  nye svinefabrikker eller udvide de gamle. Det kan endda blive aktuelt, at genhuse naboerne eller at nedrive staldene.

MRSA kan ødelægge behandlingsmuligheder for svækkede personer på hospitalerne, hvorfor svinearbejdere altid bliver indlagt i isolation.

Miljøbloggeren Kjeld Hansen udtaler til Ingeniøren bl.a:

»Den geografiske undersøgelse er en bombe under hele det kommunale godkendelsessystem for udvidelse af svinefabrikker og etablering af nye svinefabrikker, fordi den viser, at hvis man giver tilladelser, som man rask væk gør til nye fabrikker tæt på lokalsamfund, så øger man de menneskers risiko for at få infektion,«

Han fortsætter

»Blandt andet har flere borgergrupper på Sjælland forsøgt at få kredslægen til at tage stilling til smitterisici, men de er blevet afvist, fordi der ikke var noget om det.

Men det er der nu.

Nu kan enhver beboergruppe med undersøgelsen i hånden forlange, at svinefabrikken bliver flyttet seks-otte-ti kilometer væk, for ellers vil kommunen påføre dem en sundhedsrisiko,«

Kilde: Miljøjournalist: MRSA-rapport kan blokere for svinefarme | Ingeniøren

Læs også Kjeld Hansens blogopslag her