ForsideLandbrugets falske pibeFake newsTrods underskud og konkurser på landet jubler Arla

Trods underskud og konkurser på landet jubler Arla

Arla praler med "rekordvækst" mens ejerne, bl.a. de danske mælkeproducenter, kæmper for at overleve.

-

Under den bombastiske overskrift :

Arla leverer rekordvækst og løfter indtjeningen 7,4 mia. kr.

jubler Peder Tuborgh, topchef for Arla Foods. Han udtaler til Finans.dk bl.a:

»I 2017 leverede vi et solidt resultat takket være en god balance mellem varemærker, kategorier og markeder. Det har øget væksten i vores virksomhed. Vigtigst af af alt gav det os mulighed for at udbetale en betydeligt højere mælkepris til vores andelshavere. Samtidig har vi styrket vores balance, så vi kan foretage væsentlige investeringer i 2018,«

Han henviser til, at Arlas bestyrelse netop har godkendt investeringer for 4 mia. kr. i 2018.

Det lyder jo forjættende. Men ser man nærmere på tallene, er regnskabsresultatet faldet i forhold til de seneste 5 år. I samme fem år er mange kvægbedrifter gået konkurs og flere lever på bankens nåde. I EU ligger over 300.000 tons usælgeligt mælkepulver på lager.

Lars “Løbedreng” Attrup, landbrugspropagandist på Finans.dk, skriver :

De store prisstigninger har løftet Arlas omsætning 8 pct. til 77,7 mia. kr. Der er tale om den største organiske omsætningsvækst i mejerikoncernens historie.

Hvad betyder “organisk” omsætningsvækst? Og er omsætningsvækst altid en god ting i et regnskab? Vi husker at både Irma og OW-bunkers gik ned med en stor omsætning, der bare ikke gav overskud.

Omsætningspraleriet fortsætter

Salget i mejerikoncernes vigtigste varemærker har udviklet sig positivt i 2017. Således voksede Lurpak 8,3 pct., mens omsætningen i Arla-varemærket steg 10,1 pct.

Arla har i 2017 haft et regulært gennembrud i eksporten til en række fjerne markeder i Asien og Afrika. Salget til de fjerne markeder er samlet i forretningsenheden Arla International, som voksede 13 pct. til 12,1 mia. kr. i 2017. Bag denne udvikling ligger blandt andet en stigning i salget til Kina på hele 80 pct.

Arlas guldæg, datterselskabet Arla Foods Ingredients, øgede i 2017 omsætningen med 20 pct. til knap 4,9 mia. kr.

Ikke et ord om, hvor meget – eller lidt – man tjente på al denne omsætning.

Indtjeningen udregnes hos Arla som det, man udbetaler til ejerne, altså andelshaverne i Danmark, Sverige, Tyskland, England m.v.

Der er reelt tale om de penge, Arla betaler for mælken, altså en udgift for Arla, som bliver en indtægt for landmændene, hvilket ikke er ensbetydende med, at landmændene “tjener” de 7.4 milliarder. De har nemlig omkostninger til foder, energi, dyrlæge, personale osv, som ikke er fratrukket “indtjeningen”. Derfor kan Arla altid prale med stor indtjening samtidig med, at landmændene går konkurs og afregningsprisen falder.

Arlas regnskabsmetode vil, uanset hvor store underskud ejerne måtte have, altid være positiv og i milliardstørrelse.

Pressemeddelelsen fra Arla praler også heftigt med omsætning.

2017 i korte træk

  • Koncernens omsætning steg med 8,1 procent til 10,3 mia. EUR som følge af højere salgspriser, øget brand-andel af salget og en bedre sammensætning af geografi og produkter

  • 27,4 procent stigning i den løbende udbetalte mælkepris (aconto) til andelshaverne, samt en gennemsnitlig Arlaindtjening på 38,1 EUR-cent/kg

  • 10,1 procent omsætningsvækst i Arla®-brandet

  • 13,2 procent stigning i omsætningen fra internationale markeder

  • 19,6 procent omsætningsvækst i Arla Foods Ingredients

Source: Arla leverer rekordvækst og løfter indtjeningen 7,4 mia. kr.