Lærkereder tromlet ned af økolandmand

Økologisk massakre på jordrugende fugle på statsligt naturområde

Somme tider, mest for nogle år tilbage, påstod økologerne, at der var flere lærker på økologiske arealer. Det var der nogen, der en gang havde talt sig frem til. Siden er dette praleri forstummet.

Det gælder i hvert fald ikke for den nedlagte Flyvestation Værløse, hvor en højeffektiv økologisk landmand tromlede både lærkereder og muldvarpeskud på de skønne naturområde. De økologiske regler forhindrer ikke en sådan massakre på lærker, viber og andre jordrugende vilde fugle, der allerede er under hårdt pres i Danmark. Ornitologisk forening skriver bl.a:

Jeg ved en lærkerede, den er der ikke mere. Sådan kunne sangen let omskrevet lyde over den nedlagte militære Flyvestation Værløse, der siden oktober 2013 har været ejet og drevet af Naturstyrelsen. I slutningen af april blev en stor del af de cirka 140 hektar græsarealer tromlet, mens områdets muldvarpeskud blev jævnet ud af den økologiske landmand, der har forpagtet de statsejede arealer. Det skete for senere at kunne slå græs til hø i området uden at få jord i slåmaskinerne.

Source: Lærkereder tromlet ned på Naturstyrelsens areal – Dansk Ornitologisk Forening