ForsideDen økologiske illusionStatsministeren praler med, at regeringen har støttet økologisk omlægning (med EU midler)

Statsministeren praler med, at regeringen har støttet økologisk omlægning (med EU midler)

Når statsministeren praler med økologitilskuddene, som mestendels er betalt af EU, tyder på på nære bånd til Axelborg, som medvirker til en massivt pengespild til økologisk omlægning uden reel miljøeffekt

-

I Folketingets afslutningsdebat udtrykte statsministeren sig kryptisk om pengestrømmen til økologisk omlægning

de seneste to år har regeringen givet økonomisk støtte til, at arealer svarende til 150 fodboldbaner om dagen kan blive omlagt til økologisk brug.

Der er naturligvis plads til til retorisk pjank ved denne lejlighed, men vi bider mærke i, at ministeren hverken fortæller

  • hvor mange hektar der er tale om. Fodboldbaner er ikke en fast størrelse.
  • Eller hvor mange penge det drejer sig om. Og hvor de kommer fra. EU?
  • Eller hvor stor en del, der faktisk bliver økologisk. Ministeren bruger ordet “kan”
  • Eller om der overhovedet er tale om reel tilvækst i det økologiske areal eller den sædvanlige spekulation i tilsagn med efterfølgende tilbagelægning i to år og så endnu en genomlægning og ny strøm af støttekroner.

Statsministerens metaforiske areal vil efter vores ædruelige skøn ligge på ca 80.000 hektar. Men det økologiske areal næsten ikke vokset de seneste mange år.

Regeringen har ingen penge selv, og kan derfor heller ikke give økonomisk støtte til noget som helst, med mindre regeringens medlemmer har ladet hatten gå rundt og doneret penge af egne lommer…men hvem kan tro dette?
hvor stor er en fodboldbane? I følge reglerne kan den variere fra 0.4 ha til 10.8 ha. Hvorfor pakker Løkke arealet ind i stedet for bare at fortælle hvor mange hektar det drejer sig om?

Vi spørger i ministeriet og håber at vende tilbage med et svar. Se nedenfor

…kan blive omlagt. Men bliver de omlagt?, og hvor mange andre hektar bliver opgivet som økologiske, så nettotilvæksten bliver lille eller endda negativ? Får skatteyderne – og EU – en reel miljøgevinst for pengene, og hvor mange er det egentlig?

Vi har sendt denne mail til statsministeriet.

Til Statsministeriet/Statsministeren

I statsministerens tale i forbindelse med Folketingets afslutningsdebat udtalte han følgende:

Der er de seneste to år givet økonomisk støtte til, at arealer svarende til 150 fodboldbaner om dagen kan blive økologiske.

Kunne statsministeren – eller hans taleskriver eller sekretær – venligst præcisere, hvor stor en sådan fodboldbane er. Der er ikke fast mål for disse arealer, der kan variere fra 45 * 90 meter til 90*120 meter eller fra 4050 m2 til mere end det dobbelte 10800 m2. (wikipedia). Med andre ord: hvor mange hektar drejer det sig om?

Vi ville også gerne have præciseret datoen, hvor denne to års periode begynder (eller slutter) samt have oplyst om ministeren mener, at der er tale om en reel tilvækst af det økologiske areal eller blot et potentiale, “kan blive økologiske”.

Kunne vi også få det præcise beløb, som er givet i støtte og få redegjort for, hvordan man er kommet frem til tallet og hvornår pengene er udbetalt.

Til sidst ville vi gerne vide, hvorfor ministeren tager dette emne op. Har der været henvendelser fra landbrugets organisationer med inspiration i denne retning?

Med venlig hilsen og på forhånd tak

Source: Løkke åbnede debat på kryptisk vis: – 98, 150, 3500, 9200, 130.000, 4.000.000 – TV 2