ForsideDen økologiske illusionFup og fidus med det økologiske areal

Fup og fidus med det økologiske areal

Kreativiteten blomstrer i Landbrugsstyrelsen, når det gælder om at at få det "økologiske areal" til at vokse.

-

Landbrugsstyrelsen udgiver hvert år en statistisk oversigt over det økologiske areal. Af tabel ni fremgår, at knap 6.000 ha. indregnes som økologisk, men uden at der medfølger en egentlig miljøgevinst af den grund. Der er nemlig slet ikke tale om landbrugsarealer.

Det ser ud til, at myndighederne forsøger at booste det økologiske areal med alle midler. For eksempel medregner man i 2017 arealer der

  • ikke er påbegyndt omlagt endnu (omlægningsdato ligger efter 31. maj 2017).
Arealer som slet ikke blev dyrket samt endda vådområder  regnede man i 2017 med i det økologiske areal. De udgjorde totalt 5.895 ha svarende til 2,4 procent af det økologiske areal. (Tabel 9)

Største post er  “MVJ ej udtagning, ej landbrugsareal”, som omfatter 5.113 ha.

I forhold til 2014 (9)  har man medregnet flere afgrødetyper (17), så arealet er næsten tredoblet.

Kilder: http://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tvaergaaende/Oekologi/Statistik/Statistik_oekologiske_jordbrugsbedrifter_2017.pdf

og

Click to access Statistik_over_oekologiske_jordbrugsbedrifter_2014_Juli_2015.pdf