ForsideDen økologiske illusionFup og fidus med økologiske græsarealer

Fup og fidus med økologiske græsarealer

Hurtiggående omlægningskarrusel i græsarealer kan læses i statistikken

-

Det fremgår af landbrugsstyrelsens statistiske rapport tabel 5-13 om det økologiske areal i 2017, at overraskende store arealer er i omlægningsfasen. Se for eksempel den indrammede kolonne herunder.

Med omlægningsprocenter i græsarealerne på mellem 25 og 55 er arealet logisk set i meget kraftig stigning, og der har derfor omvendt været meget, meget mindre for bare få år siden. Men statistikken viser overraskende, at græsarealerne har ligget konstant i mange år.

Den eneste forklaring er, at landmændene gentagne gange, måske hvert andet eller tredje år, omlægger og tilbagelægger økologiske græsarealer, så de kan score støtten en gang mere og samtidig få et lille frikvarter, hvor marksprøjten kan få bugt med ukrudtet.

Fra kilder i miljøet har vi fået mundtlig bekræftelse på, at denne dyrkningsmetode er udbredt. Tallene i sidste kolonne bekræfter, at store dele af det samlede græsareal dyrkes af svingdørsøkologer.

Økologer sprøjter altså ikke undtagen, når de tager en økologisk sprøjtepause på et par år.

Kilde:Statistik_oekologiske_jordbrugsbedrifter_2017

 

Men