Ruslands- tørke- og  brexitløgnen

Med en stribe myter er Axelborgs propagandaapparat gået i gang med at skabe et narrativ om de uskyldige landmænd, der er "ramt" af alverdens plager og derfor kun kan levere underskud i årene fremover

Selvtilliden i Dansk landbrug er på nulpunktet, hvis man skal tro bl.a. Lars Attrups dommedagsprofetier om landbruget, som han udbasunerer på Finans.dk.

Med et greb ned i kassen med meteorologiske metaforer skriver han bl.a:

Tusindvis af svækkede landmænd kører ind i et nyt økonomisk uvejr 

Tørken kan få fatale følger for de mange landbrugsbedrifter, der i forvejen er økonomisk nødlidende efter de seneste 10 års krise. De svækkede bedrifter har udsigt til en ny periode med dundrende underskud.

Og samme dag, den 21. august 2018, fyrer han denne overskrift af:

Choktal: Danske landmænd får underskud på 7,5 mia. kr.

Tørken og de lave svinepriser efterlader de danske landmænd med det største underskud siden finanskrisen. Flere hundrede bedrifter ventes at gå konkurs, og hele sektorens konkurrenceevne er truet, fordi landmændene skærer voldsomt ned på investeringerne

I artiklen citeres Martin Merrild:

»Finanskrisen og Ruslands boykot har i forvejen efterladt mange landmænd med en særdeles sårbar økonomi, og nu får vi endnu et voldsomt tilbageslag,«

Ruslands svar på EUs sanktioner betyder kun lidt for Danmark

Vi må her henvise til Berlingske Business, der i 2014 citerede Steen Bocian fra Danske Bank:

Han oplyser, at landbrugseksporten til Rusland udgør 5,8 milliarder kroner, hvis man også inkluderer landbrugsmaskiner og lignende. Det svarer ifølge Steen Bocian til knap fire procent af vores samlede landbrugseksport:»Hvis man som et overkantsskøn antager, at Rusland lukker helt for eksporten af dansk landbrugsvarer vil det således umiddelbart koste Danmark 5,8 milliarder kroner i eksport. Den umiddelbare effekt overdriver imidlertid de faktiske omkostninger voldsomt. Mange af varerne, der ikke kan sælges på det russiske marked, vil kunne sælges på andre markeder. Det er tænkeligt, at prisen ikke vil være den samme, men den vil naturligvis ikke være nul kroner«.

Også Brexit tager spindoktorerne på Axelborg til indtægt for landbrugets faldende indtægter på trods af, at der slet ikke er noget Brexit endnu. Tulip, der grundet konkurrencen forsyner en stadig mindre del af det britiske marked, har givet trecifrede millionunderskud de seneste år. Så brexit er da vist kun er fordel, hvis dette gigantiske tab hører op. Læs her

Tørkeløgnen, at landbruget “taber” 6 mia. på grund af manglende nedbør, tror ikke en gang landbrugsministeren på. Og den er da også skudt ned af IFRO på Københavns Universitet.  Altinget.dk skrev bl.a:

Forskere: L&F udnytter tørken til at kræve lempelser

Forskerne argumenterede med, at selv om SEGES skulle have ret i sin dommedagsprofeti, så ligger det inden for almindelige udsving for landbrugets økonomi. Men da regnskabet ikke er gjort op endnu, ved ingen, om Seges får ret. Ikke desto mindre har landbruget sat tørken, hvor mange har kunnet vande afgrøderne, ind som brækjern i Statskassen og forlanger på tolv områder større permanente lettelser og tilskud, også til de landmænd, som har en normal høst.

Her er flere af journalistisk landbrugs-løbedreng Lars Attrups bombastiske overskrifter fra de seneste uger:

 

Source: Cheføkonom: Russisk boykot overskueligt for dansk landbrug | Berlingske Business