Gode nyheder eller fake news: Netto stopper salg af svinekød, hvor der er brugt antibiotika til opdrættet

Hvad der ligner et markedsdrevet fremskridt for dansk svineproduktion er reelt et bluffnummer. Producenterne sorterer præmiesvinene fra, men anvender antibiotika til de andre, der sælges som konventionelle svin. COOP har gennemskuet julelegen og afviser at markedsføre OUA grisene. Selv Danish Crown tør ikke love fald i anvendelsen af antibiotika i danske stalde. Salget går tilbage. Panik før lukketid?

OUA kød er endnu et alternativ til det konventionelle svinekød og det adskiller sig ved, at der ikke er anvendt antibiotika til opdrættet. Ved et pressemøde fortalte Per Bank, direktør i Salling Group, som for nylig har overtaget Netto fra Mærsk koncernen således:

»Vi har valgt at intensivere vores satsning på ansvarlighed. Det er muligt at lave de her initiativer, fordi vi er en god forretning, og derfor er det en fornøjelse at kunne støtte en stor dansk virksomhed og være med til at tilbyde kunderne dansk OUA-svinekød,«

Nu er det rent sprogligt pudsigt at “satse” på ansvarlighed, som om der var tale om noget meget uansvarligt, nemlig gambling, ligesom det ligner en sproglig smutter, når han begrunder satsningen med, at “vi” er en god forretning. Han skulle da have sagt “det”, altså at intensiveringen af ansvarlighedssatsningen er en god forretning. Når mennesker ikke har rent mel i posen kludrer de ofte sprogligt.

De antibiotikafri grise er blot frasorterede svin

I en faktabox om Danish Crowns OUA-grise forsøger man med stor sproglig omhu at stikke læserne blår i øjnene:

Konventionelle grise kan være behandlet med antibiotika for eksempelvis at bekæmpe en sygdom under opdrættet. Det vil dog være ude af grisen ved slagtning, og der er ingen former for medicinrester i grisene i dag.

Det lyder jo som om, at OUA-grisene ikke bliver behandlet med antibiotika, hvis de bliver syge. Det bliver de, men i samme nu lavet om til konventionelle svin.  Danish Crown skriver på sin hjemmeside:

I det tilfælde flyttes det enkelte dyr ud af den antibiotikafri produktion og får naturligvis den behandling, det har brug for. Derefter indgår grisen i en almindelig, konventionel produktion.

På samme hjemmeside stiller man spørgsmålet:
Hvilken positiv forskel gør dansk gris uden antibiotikabehandling for dyrene, miljøet og samfundet?

Og så snakker man kraftigt uden om i svaret:

Når der bruges antibiotika – og uanset om det er til dyr eller mennesker – så øges risikoen for udvikling af multiresistente bakterier. Derfor er det vigtigt at finde nye måder, hvorpå dette forbrug kan nedbringes.

Joe, det kan alle vist være enige om, men det ser ikke ud til, at Danish Crown kan pege på bare en eneste “positiv forskel” for “dyrene, miljøet og samfundet”.

Sagen er nok snarere at Danish Crown vil vinde de kunder tilbage, som har ladet svinekødet ligge angiveligt på grund af “den hidsige debat om resistens”. Kommunikationsdirektør Astrid Gade Nielsen i Danish Crown skriver i et nyhedsbrev bl.a:

»…vi ved også, at en del danske forbrugere har fravalgt grisekød efter den hidsige debat om resistens, og dem vil vi gerne vinde tilbage,«

Danish Crown har altså oplevet en tilbagegang i salget på den danske marked, som man tilskriver den “hidsige debat om resistens”.

Der kan være mange andre årsager til den stigende interesse for kødfri levevis. For nylig kunne Politiken fortælle om en sand flexitardille blandt de unge, som altså jævnligt vælger kødfrie måltider.

Det fremgår ikke, om flokmedicinering  med antibiotika  af smågrise  i fravænningsperioden eller anvendelse af zink og kobber også er forbudt ved produktionen af OUA-kød.

COOP har tidligere afvist at lancere det antibiotikafrie kød på grund af uklarhed om, hvorvidt produktionen reelt ville nedsætte det samlede antibiotikaforbrug. Esben Meier fra COOP udtalte i januar 2018 til Landbrugsavisen

“Svagheden ved at have OUA-grise er sorteringen. For hvad er egentlig det bedste valg? At du har en meget stor produktion, hvor du forsøger at gøre antibiotikaforbruget så lavt som muligt, eller er det bedre at vælge 100 procent antibiotikafri produktion, baseret på frasortering for relativt få dyr?”, siger han.

Læs her

Vi følger op på sagen og har stillet uddybende spørgsmål til Nettos ledelse.

Source: Danske Svineproducenter: »Antibiotikafrit svinekød sender dårlige signaler« – Erhverv – Forside

Nedenstående er sendt til Danish Crowns kommunikationsafdeling:

Kan du oplyse om der findes et regelsæt for produktion for det såkaldt OUA kød, opdrættet uden antibiotika?

Er det muligt at få det at se?

Må man anvende antibiotika i forbindelse med fravænning?

Må man anvende zink eller kobber i forbindelse med fravænning?

Er der tale om særlige bedrifter, der opdrætter disse grise?

Hvem kontrollerer om produktionen faktisk overholder kravene?

Læs også her