Kammeradvokaten afslører nedsmeltning af Fiskeristyrelsen

To medarbejdere i Fiskeristyrelsen indkaldes til tjenstligt forhør efter rapport fra Kammeradvokaten. Ulovlig forvaltning, hvor man har set bort fra generende regler for fiskerierhvervet viser en forvaltning, som synes overtaget af erhvervet selv.

Kammeradvokaten skriver om de kaotiske tilstande i den tidligere Landbrugs- og Fiskeristyrelse, som blev frataget  Sct. Lunde Larsen efter afsløringer af kvotekongernes dominans i dansk fiskeri bl.a:

Samtidig er der eksempler på, at man ikke har forstået selskabsretlige og strafferetlige regler, som har betydning for reguleringen på fiskeriområdet.

“Dette efterlader tvivl om, hvorvidt administrationen på området har været lovlig og har givet anledning til utilstrækkelige og fejlbehæftede svar til Rigsrevisionen,” skriver Kammeradvokaten.7

Den meget fromme Sct. Esben Lunde Larsen her fanget med en helt ægte glorie, undgår at tage ministeransvar for kvoteskandalen. Han mistede som minister dette ressortområde og er siden stukket af til Amerika.

Source: Eva Kjer indleder tjenstligt forhør mod to ansatte  – Altinget – Alt om politik