ForsideDen økologiske illusionLeder: Økologerne er fulde af varm luft

Leder: Økologerne er fulde af varm luft

I P1 morgen den 16. oktober 2018 udtalte Paul Holmbeck, politisk direktør i Økologisk Landsforbund bl.a, at økologien havde sparet miljøet for "flere millioner tons" pesticider. Heldigvis for ham var DR-journalisten ikke kvik nok til af bede om dokumentation for dette tal. Den findes nemlig ikke.

-

Selv om det ret beset er DR, der skal sørge for, at lytterne får faktuelle oplysninger ud ad højttalerne, så er vi her på redaktionen desværre nødt til at spille barnepige for voksne mennesker og rydde op efter DRs forsømmelser.

Jan Falkentoft havde i P1 morgen den 16. oktober 2018 et interview med politisk direktør hos lobbyisterne i Økologisk Landsforening, Paul Holmbeck, i anledning af, at Danmark havde fået en medalje af FAO i Rom. Paul Holmbeck  fik bl.a. liret af, at økologien havde

“skånet naturen, vores mad og drikkevand for flere millioner kilo sprøjtemidler”

Det lød næsten for godt til at være sandt, så vi spurgte Paul, den politiske direktør, om han kunne henvise til noget dokumentation.

Vi må konkludere, at det kunne han ikke.

Han henviste til “nogle beregninger” som Økologisk Landsforening havde lavet sammen med SEGES for 8 år siden, som han desværre ikke lige kunne finde, og så var den medarbejder, der havde lavet “beregningerne” forresten ikke ansat mere, men engang efter efterårsferien kunne det være, at han kunne finde dem frem, selv om det måske var på tide at få lavet nogle nye, men de henviste ikke så tit til dem, og det var kun fordi han blev spurgt…

Paul Holmbeck, politisk direktør i ØL, kan måle sig med et mellemstort vulkanudbrud, når det gælder mængden af varm luft, han lukker ud.

Hvilket han ikke blev. Han fandt selv på praleriet og radioværten gik ham ikke på klingen. Det var rent mikrofonholderi. Vi har sat vand over til en endefuld til Jan Falkentoft.

I korrespondancen med undertegnede, mente Paul Holmbeck i øvrigt, at da det økologiske areal nu var i nærheden af 300.000 ha, så var nedsættelsen af pesticidforbruget blevet endnu større. Ja, jeg kunne sådan set selv regne det ud. Igen lød det næsten for godt til at være sandt, så jeg bad om dokumentation for de 300.000 ha. økologisk areal.

Nu gik Paul på barrikaden. Han skrev at undertegnede,  denne sides redaktør, var “fagligt stærk” og så kunne han nok selv finde denne dokumentation på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Selv om Paul Holmbeck altså løber fra sin bevisbyrde, så checkede vi statistikken på hjemmesiden. Der stod ikke noget om 300.000 ha. økologisk areal. Langtfra. Man nævner 170.000 ha. fuldt omlagt økologisk areal i 2017, men heri indgår også vådområder, skove, udyrkede arealer oma.

Økologisk Landsforening i almindelighed og den politiske direktør, Paul Holmbeck i særdeleshed er fulde af varm luft.

https://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2018-10-16


Læs hele email-korrespondancen mellem denne sides redaktør og politisk direktør, Paul Holmbeck, Økologisk Landsforening. Læses nedefra og op.

Nu må du ikke blive sur, Paul.

Tallene du nævner er oppustede. En masse af ansøgningerne om omlægning trækkes tilbage og derudover lægges store arealer tilbage til konventionel drift. Disse arealer indgår ikke i pressemeddelelsen. Det fuldt omlagte økologiske areal har faktisk ikke ændret sig siden år 2000. På trods af milliarder i udbetalt omlægningsstøtte.

Jeg har set på tallene fra 2008 til 2015. Og her er arealet konstant også selv om der kommer voldsomme pressemeddelelser hvert år.

Så ja tak, send gerne dokumentationen senere. Den vil jeg læse med interesse.

http://www.landmisbrug.dk/2018/06/07/okoarealet-der-forsvandt/

Venligst

Knud Haugmark


On 17-10-2018 12:03, Paul Holmbeck wrote:

Kære Knud

Jeg synes at din tone strammer unødigt her.

Dertil nogle beskyldninger om varme luft og meget andet.

Hmmmm.

Som sagt vil jeg gerne prøve at finde de gamle tal for dig fra de mange år siden, beregnet af fagfolk, som jeg har stærk tillid til.

Vi kan naturligvis dokumentere hvad vi siger.

Det kan vi altid.

Forslag om at du selv skulle kigge på det, var bare en short-cut for dig, fordi du vil hurtigt kunne aflive dine bekymring om tallene.

 

Hvad angår arealet, vil jeg bare sige at der var 245.000 ha dyrket økologisk i 2017, som står nedenfor. Der bruges heller ikke pesticider på arealer under omlægning til økologi.

Der er også kommet nye arealer til i år.

https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/massiv-interesse-for-oekologi-hos-landmaend/

I sidste uge opgjort Landbrugsstyrelsen det til 39.000 ha yderligere i år. Så nærmere vi os, som jeg har sagt, de 300.000 ha. som var målet tilbage i 2009.

 

Jeg kan mærke at du mener at det er meget vigtigt at jeg kalder fagfolk inde fra ferie for at besvare dine spørgsmål.

Jeg beklager men du bliver nødt til at vente.

Du får heller ikke flere svar fra mig i denne uge.

 

 

Med venlig hilsen

Paul

Paul Holmbeck


From: Knud Haugmark <knud@haugmark.dk>
Sent: Wednesday, October 17, 2018 11:34 AM
To: Paul Holmbeck <ph@okologi.dk>; holger <holgler@frenning.dk>
Subject: Re: i radioen til morgen

 

Kære Paul.

Nu er det ikke min opgave at dokumentere dine påstande. Men skidt, du er jo ret hyggelig at snakke med, så jeg går ind på landbrugsstyrelsens hjemmeside under statistik for økologi. Her finder jeg følgende:

 

Det økologiske produktionsareal steg med 28.365 ha fra 31. maj 2016 til 31. maj 2017. Dette svarer til en udvidelse af det økologiske produktionsareal på 13 procent, og det indberettede økologiske produktionsareal i 2017 var dermed 245.159 ha mod 216.794 ha i 2016. Per 31. maj 2017 udgjorde det økologiske areal 9,2 procent af det totale indberettede produktionsareal i Danmark. Det økologiske produktionsareal fordelte sig i 2017 med 170.343 ha fuldt omlagt økologisk areal, hvilket er en fremgang på 8.371 ha i forhold til 2016. Derudover var 67.460 ha under omlægning, og 7.356 ha var planlagt omlagt, men ikke påbegyndt omlagt endnu.

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tvaergaaende/Oekologi/Statistik/Statistik_oekologiske_jordbrugsbedrifter_2017.pdf

 

Altså kun 170.343 ha fuldt omlagt økologisk areal. Og selv om man regner “7.356 ha var planlagt omlagt, men ikke påbegyndt omlagt endnu.” med, så er vi langt fra 300.000 ha. Meget langt.

Hvis du i radioen roser økologi for at have nedsat pesticidforbruget med “flere millioner kilo”, så er det slet ikke godt nok, at du ikke kan dokumentere dette tal. Det må jo fremgå af pesticidstatistikken, men det gør det ikke. Så henviser du til nogle “beregninger” som I selv har lavet for 8 år siden, som du ikke lige kan finde, og henviser til at medarbejderen ikke er hos jer mere. Men han har vel ikke taget disse beregninger med sig hjem? Hvad hedder han, i øvrigt?

Og så beder du mig om at lave beregninger, der skal bevise dine påstande? Altså, helt ærligt, Paul, det holder ikke. Hvis ikke du kan dokumentere, hvad du udtaler i radioen, så skulle du nok vælge at holde mund med den slags pralerier. Du har bevisbyrden. Ikke jeg, der beder om dokumentation.

Jeg tror ikke et sekund på, at der findes belæg for påstanden om, at økologien har sparet miljøet for “flere millioner kilo” pesticider for 8 år siden eller 800 år siden. Det er rent pral, alene af den grund, at 65% af de økologiske areal er græs, som hverken sprøjtes hos almindelige landmænd eller økologerne.

Og så må økokøerne jo gerne få sprøjtede afgrøder, hvilket recucerer den påståede nedsættelse af pesticidforbruget. Desuden pumper man økoarealet op med skove, udyrkede arealer, vådområder etc. Se vedlagte tabel fra lbst.

En til kan jeg dog fastslå.

Økologerne er fulde af varm luft.

Venligst

Knud Haugmark


 

 

On 17-10-2018 10:06, Paul Holmbeck wrote:

Hej Knud

Jeg skal nok se om jeg kan grave de gamle tal frem efter efterårsferie, når der er lidt hjælp tilbage på vores lille kontor.

Ham der lavede beregninger dengang er ikke længere her hos os.

Udvikling i det økologisk areal findes for alle årene på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. De har en stor afsnit om øko data.

Det vil svare på dit spørgsmål.

For at få det sidste med kan du se pressemeddelelser på MFVMs hjemmeside de senere måneder. Der kom 36.000 ha sidste år.

Eftersom jeg fornemmer at du er fagligt stærk, vil du også let kunne regne ud at det økologisk areal har bidraget med kg. reduktioner i mio klassen.

Så er det et spørgsmål om der er tale om 2, 4, eller 6 mio. kg.

Vi har ikke kapacitet til at lave nye præcise beregninger pt.

Jeg kan kun være enig med dig, at jeg vil ønske at det var endnu flere, fra et endnu større øko areal.

Men økologi vokser, og vi gør alt hvad vi kan til at bidrag med løsninger.

 

Med venlig hilsen

Paul

Paul Holmbeck
Politisk direktør

+45 2819 1962 | ph@okologi.dk

 

Silkeborgvej 260 | 8230 Åbyhøj
8732 2700 | www.okologi.dk


From: Knud Haugmark <knud@haugmark.dk>
Sent: Wednesday, October 17, 2018 9:22 AM
To: Paul Holmbeck <ph@okologi.dk>
Subject: Re: i radioen til morgen

 

Kære Paul.

Jeg forstår at du henviser til beregninger som ØL og Seges har lavet for 8 år siden, hvor økologien skulle have sparet 2 mio. kilo sprøjtegift.

Når jeg gerne vil se disse beregninger skyldes det, at jeg vil vide om der er tale om aktivt stof og hvilke forudsætninger beregningerne hviler på.

Har du i øvrigt dokumentation for, at økoarealet er omkring 300.000 ha?

2 er ikke mange. Det er faktisk ikke ret mange. Det er få.

Nå, men jeg ser frem til at se disse beregninger, der er 8 år gamle, samt statistik der viser at det økologiske areal er nær ved 300.000 ha.

På forhånd tak.

 

Knud Haugmark

 


On 16-10-2018 11:55, Paul Holmbeck wrote:

Kære Knud

Det var en lettelse at jeg sagde kg.

Fordi det er nemlig rigtig at der allerede  for 8 siden var sparede over 2mio kg via økologiomlægning ifølge beregninger lavet af planteavlsekdperter i ØL og Seges.

Siden er arealet voksede som bekendt betragteligt så vi nærmere os 300.000 ha.

Tak for dit spørgsmål. Du har ret at 2 og 222 er ikke der samme, og vi holder os fra at sige “mange mio”.

Jeg tror også at det er på tid at vi laver en ny beregning, men vi henviser ikke til tallet ret ofte. Det var kun fordi de spurgt idag.

Mvh

Paul Holmbeck

 

Get Outlook for iOS


From: Knud Haugmark <knud@haugmark.dk>
Sent: Tuesday, October 16, 2018 11:35 AM
To: Paul Holmbeck
Subject: Re: i radioen til morgen

 

Du sagde “flere millioner kilo” ordret. Har lige genhørt på nettet.

Har du noget statistik på dette tal. Er det to millioner eller 222 millioner kilo?

 

Går ud fra at du udtaler dig på grundlag af solid statistik. Jeg tager vel ikke fejl her???


  1. okt. 2018 11.25 skrev Paul Holmbeck <ph@okologi.dk>:

Kære Knud

Jeg håber sandeligt at det var “kg” jeg sagde!

Tons vil være forkerte!

Mvh

Paul Holmbeck

 

Get Outlook for iOS


From: Knud Haugmark <knud@haugmark.dk>
Sent: Tuesday, October 16, 2018 9:26 AM
To: Paul Holmbeck
Subject: i radioen til morgen

 

Kære Poul Holmbeck

Til morgen udtalte du, at økologi havde sparet Danmark for “mange tusind tons pesticider”.

Jeg er interesseret i disse tal. Har du noget mere detallieret
dokumentation for dette store fald.

Venligst

Knud Haugmark