ForsideCasesKvotegateEU klager over fiskefusk

EU klager over fiskefusk

Danske myndigheder ser ud til at medvirke til fusk med kvoterne. Fiskeri styrelsen læner sig op ad flere grimme sager og politianmeldelser

-

Danske fiskere må efterhånden kategoriseres som vaneforbrydere, der blæser på de regler, der skal beskytte fiskebestandene. Nu klager EU over manglende kontrol med fangster af industrifisk, en særligt dansk fænomen, der ikke registreres.

Fødevarewatch skrive bl.a:

Der sker en utilstrækkelig registrering af danske fiskeres fangster, og ikke alle fangster bliver vejet ved landing, som EU-regler kræver. Det skriver EU-Kommissionen i en formel skrivelse til Danmark som led i en igangværende traktatbrudsprocedure. EU-reglerne har været gældende siden 1. januar 2010. De mest grelle eksempler på manglende håndhævelse gælder fiskeri til industrielle formål. Når danske myndigheder ikke sikrer denne kontrol, kan det føre til overfiskeri.

https://fodevarewatch.dk/Landbrug_Fiskeri/article11147509.ece