Tåbeligt svar fra Marias løjtnant

Mens præsident Maria Gjerding fra Danmarks Naturfredningsforening er til te på Axelborg, sender hun sin adjudant, "afdelingsleder" Morten Pedersen i byen for at forsvare sig imod denne sides redaktørs kritik af DNs fraternisering med landbruget for angiveligt at ”sikre 100.000 hektar ny natur”.

Jeg kan kun takke denne hr. Pedersen, for han giver mig jo ret i, at Maria begår forrædderi imod DNs kerneværdi, nemlig offentlighedens adgang til naturen. Han skriver om DNs naturdrømme:

”Dårlig landbrugsjord tages så ud af drift og omdannes til natur eller græsning.”

Og min kritik går netop på, at DN samarbejder om at oprette utilgængelig, indhegnet landbrugsjord, hvor der endda render store dyr rundt og skider og pisser, og så kalder det ”natur”.

Jeg påpeger, at de mange luftige drømme mangler dokumentation, og Pedersen replicerer bl.a:

“Aarhus Universitet har i utallige rapporter anbefalet udtagning af lavbundsjorder som et centralt virkemiddel til at reducere klimaudledning og kvælstofudledning.”

Nu er der vist ikke noget, der hedder ”klimaudledning” og fra de mange nye græsningsarealer, vil der ske øget tab af metan, kvælstof m.m. fra flere græssende dyr. DN udvider med præsidentens velsignelse – forræderisk – naturbegrebet til at omfatte græsningsarealer, en fortolkning hun vist har lært af sin nye bonkammerat, Martin Merrild.

At det fælles udspil skulle

”give mere natur, som kan være med til at øge naturbeskyttelsen”

er ganske enkelt noget vås. Utroligt at denne mand kan opnå titel af “afdelingsleder” i DN. Kravene er tydeligvis ikke særlig høje

Der findes allerede lukrative støtteordninger til landmænd, der vil lade deres lavbundsjorde udyrkede. Den sag behøver DN overhovedet ikke at blande sig i.


Læs Morten Pedersens ubehjælpsomme svar på mit angreb på DN for at svigte sine idealer

Der mangler lige orgelbrus og kirkeklokker, så var det et perfekt bryllupsbillede. Og ih hvor ser de lykkelige ud! Foto fra DNs pressemeddelelse. Billedet er taget på Christiansborgs ridebane.

Redaktørens indlæg i Information her