Uffe har ret: Dansk natur er på retur

Alternativet er gået i valgkampmode og holder sig ikke tilbage med store visioner for den danske natur. Vi må formode at partiet selv tror på det realistiske i drømmene.

I et læserbrev i sin hjembys avis, Aarhuus Stiftstidende skriver partyejer, Uffe Elbæk bl.a:

Her i Danmark mærker vi bestemt også, hvordan planter og dyr dør og forsvinder i et uhørt højt tempo. F.eks. er 11 arter af dagsommerfugle forsvundet de sidste 50 år. Storken, stæren og kirkeuglen er også næsten væk, mens bestanden af sanglærker og viber er faldet med henholdsvis 65 og 76 pct. siden 1976.

Han har nogle ideer til hvordan det kan løses. De er højtflyvende, men kan dog inspirere måske 80 andre mandater til at slutte op.

Derudover er der især tre ting, som Alternativet foreslår nu og her:

For det første foreslår vi, at al statsskov skal udlægges til naturskov/urørt skov. Det er ganske enkelt alt for uambitiøst, at regeringen tror, at den kan løse krisen ved at udpege 13.000 hektar skov, som over 50 år skal omlægges til biodiversitetsskov. Derfor stiller Alternativet nu forslag til Folketinget om at udlægge samtlige 107.000 hektar statsskov til urørt skov, hvilket indebærer et opgør med den dobbeltrolle, som Naturstyrelsens i dag har, hvor den reelt tjener penge på at fælde de træer og skove, som den i første omgang er sat i verden for at beskytte.

For det andet foreslår vi, at der oprettes en naturzone på 20 pct. af Danmarks areal. Den danske natur mangler frem for alt plads og sammenhæng. Det kan vi forholdsvis let løse ved at udlægge statsskov til urørt skov og ved at øremærke større arealer til natur og biodiversitet.

For det tredje foreslår vi, at naturindsatsen i vores nationalparker forbedres markant. I dag er det helt normalt, at nationalparker som Kongernes Nordsjælland og Mols Bjerge indeholder sprøjtede marker, byer og erhverv. Det ville være helt utænkeligt i udlandet, og derfor foreslår vi, at det skrives ind i nationalparkloven, at Danmark skal leve op til de internationale standarder, som gælder i mange andre lande

Source: Dansk natur er blevet et hospice for døende arter | Debat | stiften.dk